ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 12-16 февруари 2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 - 16 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 13.02.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  София: Малинова Долина, Околовръстен Път, Симеоново

На 15.02.2018 г. /08:00 - 16:30 ч./ -  Бистрица, Общ. Столична: 1914 кв. Г-11-3-Г, 3-ти Март, 92034, Витошко Лале, Никола Крушкин/2-ра/, Паметника/Иван Балин/, Спортист/3-та/, ул. Цар Асенов Път, Ул. Паметника, , Цар Асенов Път, Цар Асенов Път и ул. Крушкин

На 15.02.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Герман: Вилна Зона Враня, Осми Март/15-та/, Старият Път

На 15.02.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Лозен, Общ. Столична: Вилна Зона Враня Триъгълника, Марица/В. З. Врана-Лозен/, Стар Лозенски Път, Стара Планина/В. З. Врана-Лоз

На 15.02.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  Панчарево

На 15.02.2018 г. /13:00 - 15:00 ч./ -  София: 1-ва/Студентска/, XVIII 115 М. Враня Лозен Триъг. , Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, местност Враня, Пловдивско Шосе, Рила/В. З. Врана-Лозен-Триъгълника/, ул. Стар Лозенски Път, Цариградско Шосе/Тракия/

На 16.02.2018 г. /13:00 - 16:30 ч./ -  Долни Пасарел: 22472, Албена/41-ва/, Бреза, Гергана/36-та/, Градина, Детелина, Диляна, Димитър Вучков, Дълга Поляна, Иглика, Извор, Кап. Петко Войвода, Люляк, Роза, ул. Диляна V-305. 308 кв. 52, ул. Диляна УПИ 305, 307, кв. 52, Хвойна, Череша, Явор, Ясен

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис