ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19-23 февруари 2018 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 - 23 февруари 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево

На 20.02.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Герман: 14831.6507.2468, 425, В.З. Терасите, Герман, М. Смреката, Месност Терасите, местност Зимника, местност Смреката, УПИ14831л6506л429, Хан Аспарух/29-та/, Явор/9-та/

На 21.02.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Герман: Вилна Зона Враня, Осми Март/15-та/, Старият Път

На 21.02.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Лозен, Общ. Столична: Вилна Зона Враня Триъгълника, Марица/В.З.Врана-Лозен/, Стар Лозенски Път, Стара Планина/В.З.Врана-Лоз

На 21.02.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - Панчарево

На 21.02.2018 г. /08:00 - 16:00 ч./ - София: 1-ва/Студентска/, XVIII 115 М.Враня Лозен Триъг., Враня, Враня-Лозен-Триъгълника, местност Враня, Пловдивско Шосе, Рила/В.З.Врана-Лозен-Триъгълника/, ул. Стар Лозенски Път, Цариградско Шосе/Тракия/

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис