ВАЖНО

Планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 февруари – 02 март 2018г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 февруари – 02 март 2018 г.  включително, се налагат кратковременни оперативнипревключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планиранидейности.

ОБЛАСТ СОФИЯ ГРАД  

Дата/период    Времетраене   Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Панчарево  

На 01.03.2018 г. /08:00 - 11:00 ч.;  08:45 - 18:15 ч.;  15:00 - 17:30 ч./ -  Долни Пасарел:  Акация, Самоковско Шосе

На 01.03.2018 г. /08:00 - 11:00 ч.;  15:00 - 17:30 ч./ -  Кокаляне:  491 Китката, В. З Китката ПИ 276, Василица, ВЕЦ Кокаляне, Вилна Зона Китката, Вилна Зона Терасите, Китката, М. Барище, Месност Роба, местност Свлачището, Пукнат Камък/34/, Слатин Дол, Теменуга, Юзината

На 01.03.2018 г. /08:00 - 11:00 ч.;  15:00 - 17:30 ч./ -  София

На 02.03.2018 г. /13:00 - 16:15 ч./ -  София:  198/В. З. Малинова Долина/, V-260,2010, Kв. 13, Бистришко Шосе, Малинова Долина

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

CEZ GROUP

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис