ГОДИШЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

Г О Д И Ш Е Н

         К У Л Т У Р Е Н   К А Л Е Н Д А Р   ЗА   2018 г.

                   НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ –  СО

           СЪБИТИЯТА СА ЧАСТ ОТ КУЛТУРНИЯ

                              КАЛЕНДАР  НА   СО

Мероприятие

Дата

1.

Тодоровден – откриване на площада пред НЧ „Христо Смирненски-

1926“, след това конни надбягвания в местност „Кръстето“  в с Лозен .Организатори двете читалища съвместно с кметство Лозен

24.02.2018 г.

нач.час 10.30

2.

Тодоровден – традиционна кушия в с. Д. Лозен- откриване на площада пред НЧ „Светлина – 1928“, след това конни надбягвания в местност „Кръстето“  в с. Лозен .Организатори двете читалища съвместно с кметство Лозен

 

24.02.2018 г.

нач.час 10.30

3.

Тодоров ден – конни надбягвания в с. Казичане – откриване на центъра на селото, участват самодейците на читалището, конните състезания  и кушия – теглене с коне се провеждат в местност „Валога“ на с. Казичане.

Организатор читалището съвместно с кметството.

08.04.2018 г.

нач.час 10.00

4.

Купата на Кмета – организира се от район Панчарево с участие на училищата на територията на района

м. Май 2018 г.

5.

110 г. НЧ „Виделина – 1908“ и 60 год. Фолклорен ансамбъл –

празничен концерт с участието на самодейните състави към читалището и гости  на с. Панчарево. Организатор НЧ „Виделина-1908“

11.05.2018 г.

нач.час 18.00

6.

Традиционен Десети фолклорен фестивал „С песен и танц в Панчарево“, с участието на самодейците на читалището и гости от всички райони на СО и страната – организатор НЧ „Виделина – 1908“ с. Панчарево

12.05.2018 г.

нач.час10.00

7.

Спасов ден – курбан на село Кривина -

  17.05.2018г.

нач.час 10.00

8.

Спортен фестивал „Спортът – модерен живот в Панчарево“ –

организира се от район Панчарево и е залегнал в програмата на „София – Европейска столица на спорта 2018“

19.05.2018 г.

9.

Традиционен събор на село Кривина – фолклорна програма с участието на самодейците към НЧ „Родолюбие – 1927“ и гости от страната. Организира се съвместно с кметство Кривина и четалището.

20.05.2018 г.

нач.час 10.00

10.

24 май – Ден на славянската писменост култура-традиционен събор/организира се от НЧ „Просвета – 1929“ съвместно с 202 ОУ „Христо Ботев“ , ДГ 182 „Пчелица“  с. Долни Пасарел

24.05.2018г.

начало 10.00ч.

/ цял ден

11.

Традиционен събор на с. Герман – увеселителни забавления и празничен концерт на центъра на селото. Участват самодейците и

школите при  НЧ „Св. Иван Рилски -1926“ , ученици от 84 ОУ

„Васил Левски“, децата от ДГ 180 „Зайченцето бяло“.

24.05.2018 г.

начало от

9.00 ч.

   /целия ден/

12.

Отбелязване на 135 години от рождението и 60 години от кончината на Стойо Крушкин – беседа за живота и дейността на Стойо Крушкин, концерт на „Бистришките баби“, самодейци на читалището и гости както и медийно отрязаване. Организатор

НЧ „Св. Цар Борис III – 1909“ с. Бистрица

26 и 27.05.

2018г.

нач. 18.30 ч. в

читалището

  13.

Фолклорен празник на с. Бистрица – участват всички самодейци на НЧ „ Св. Цар Борис III – 1909“ с. Бестрица ,читалищата на територията на р-н „Панчарево“ , СО и гости от странат. Организира се от  читалището на с. Бистрица

27.05.2018 г.

нач. час 10.30

14.

30 г. район „Панчарево“ – с участието на всички читалища на територията на район Панчарево.

Организирано от район Панчарево и читалищата.

юни 2018 г.

   15.

1-ви юни „Ден на детето“ – детски празник съвместно с кметство Лозен  и двете читалища на с. Лозен в градинката пред  Детската градина.

01.06. 2018 г.

нач.час 16.30

   16.

Юнски празници Лозен 2018 г.  / 2 дни / - участват всички самодейци на НЧ „Светлина – 1928“ и НЧ „Христо смирненски-1928“ с. Лозен и гости от страната. На 08.06.18г.-Вечерен концерт;

09 и 10.06.18 г. – „Фестивал на певческото и танцово изкуство“.

Организира се съвместно с кметство Лозен  и двете читалища на с. Лозен.

15,16 и 17.06.2018г.

нач.час:

15.06.-16.30 ч.

16 и 17.06-10.00 ч.

   17.

Събор „Успение Богородично“ – празничен концерт с участието на самодейци от НЧ „Пробуда – 1926“, децата от ДГ 181„Радост“

ученици от 191 ОУ „Отец Паисий“ с. Железница, както и увеселителни забавления на центъра на селото. Организира се съвместно с кметство Железница и НЧ „Пробуда – 1926“.

15.08.2018 г.

нач.час 18.30 

   18.

Събор на село Кокаляне „Богородица“- параклис „Св. Богородица“

с участието ва самодейците при НЧ „Заря-1909“ с. Кокаляне.

Организира се от читалището и кметство Кокаляне.

   15.08.2018 г.

и  19.08.2018 г.

       нач.час:

на 15.08 – 11.30

на 19.08 – 17.00  

 19.

Фолклорен фестивал „С шопска гозба и песен в Панчарево“ ,

организира се съвместно с район „Панчарево“ и фондация „Шопите“

09.2018 г.

Нач.час 10.00

20.

Фолкорен фестивал „При шопите в Казичене“ и традиционен събор на село Казичане участници от цялата страна и домакини. Организира се от НЧ „Христо Ботев-1909“ с. Казечане

20.09.2018 г.

нач.час 10.00

21.

Патронен празник на НЧ „Св. Иван Рилски – 1926“ с участието на всички самодейци, школите по  Пиано и Вокални изпълнения от НЧ, народни танци и песни  и гости – в кино салона на  НЧ с. Герман.

Организира се от НЧ „Св. Иван Рилски – 1926“.

  20.10.2018 г.

нач.час 18.00 ч.

22.

Традиционен конкурс за детска рисунка „Красотата на район

Панчарево“ – организира се от район „Панчарево“  под патронажа на кмета от район „Панчарево“ и „Ротари клуб“ по случай 01.ноември, деня на Народните Будители

от 23.10.2018 г.

до 01.11.2018 г.

23.

Коледно тържество – празничен концерт  с участието на самодейци от НЧ „Пробуда – 1926“, децата от ДГ 181 „Радост“

ученици от 191 ОУ „Отец Паисий“ с. Железница, както и увеселителни забавления на центъра на селото. Организира се от читалището съвместно с кметство Железница.

21.12.2018 г.

нач.час 18.00

24.

Коледари и тържество „Пред коледния огън“  в с. Казичане – откриване на центъра на селото от  самодейците на НЧ и „Коледари“

Организира се от НЧ „Христо Ботев - 1909“   и кметство Казичане.

25.12.2018 г.

нач.час 10.30

Забележка: Възможни са промени на дата и час на събитието.  

 

Г О Д И Ш Е Н

            К У Л Т У Р Е Н  К А Л Е Н Д А Р  ЗА  2018 г.

       НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ И ЧИТАЛИЩАТА

 

       

             1.НЧ „ПРОСВЕТА – 1929 с. Долни Пасарел“

 

 

Културни прояви

 

Организатор

   Място на

  провеждане

 

Дата

1.

 

    Н Читалище

„Просвета-1929“

  Площад

„ Петко Войвода“

с. Долни Пасарел

01.01.2018 г.

2.

 

    Н Читалище

„Просвета-1929“

   Н Читалище

„Просвета-1929“

21.01.2018 г.

3.

Баба Марта и Ден на самодееца – изложба на мартенички и носии

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

01.03.2018 г.

4.

3-ти Март – Национален празник. Проверка - заря

    Н Читалище

„Просвета-1929“

  Площад  „Петко Войвода“

с. Долни Пасарел

03.03.2018 г.

5.

Лазарица и Великден – обичаи и поверия-нач. час- цял ден,

 Концерт – нач. час 18.00

    Н Читалище

„Просвета-1929“

   Н Читалище

„Просвета-1929“

31.03.–08.04.

     2018 г.

6.

24 май – Ден на славянската писменост култура, традиционен събор

    Н Читалище

„Просвета-1929“

 

  Площад „Петко Войвода“

с. Долни Пасарел

24.05.2018 г.

7.

01 Юни – Ден на детето –

Организиране игри и забавления

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

01.06.2018 г.

8.

17 септември – Ден на София- изложба

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

17.09.2018 г.

9.

Ден на народните будители – факелно шествие

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

01.11.2018 г.

10.

Коледни и новогодишни празници

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

20.12.2018 г.

11.

Коледуване – пеене и наричане по домовете за здраве

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

  24 и 25.12.

       2018 г.

12.

Пиперенка – коледен концерт, традиционен момински обичай, топене на пръстени

    Н Читалище

„Просвета-1929“

    Н Читалище

„Просвета-1929“

31.12.2018 г.

  1. НЧ „РОДОЛЮБИЕ – 1927“ с. Кривина

 

Мероприятие

 

Организатор

Място на

провеждане

Дата

1.

 

Км. Кривина,  църквата и НЧ
„Родолюбие  - 1927“ с. Кривина

с. Кривина,

местния водоем

06.01.2018 г.

2.

 

НЧ „Родолюбие  - 1927“ с. Кривина

В салона на НЧ
„Родолюбие  - 1927“ с. Кривина

21.01.2018 г.

3.

Трифон зарезан – празничен ритуал

Км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Провежда се на центъра на селото

01.02.2018 г.

4.

„Баба Марта бързала…“ – празнично посрещане на 1 март

155 ОУ

 „Св.Св. Кирил и

Методий“

НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Провежда се на центъра на селото

01.03.2018 г.

5.

Лазаров ден – Лазарки пеят и играят за здраве и берекет

НЧ „Родолюбие  - 1927“ с.Кривина

с. Кривина

31.05.2018 г.

6.

Шарен Великден –  изложба

155 ОУ

 „Св.Св. Кирил и

Методий“ , км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

08.04.2018 г.

7.

Спасов ден – курбан на селото

Църковното настоятелство, км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

В двора на местната църква

17.05.2018 г.

8.

Традиционен събор на селото

км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Провежда се в центъра на с. Кривина

20.05.2018 г.

9.

Талантливите деца на Кривина – детски празник

км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Центъра на с. Кривина

01.06.2018 г.

10.

Денят на София – запознаване на децата с историята на София

НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Салона на читалището

17.09.2018 г.

11.

Аз обичам да чета – запознаване на децата от 1-ви клас с библиотеката

НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

-библиотекаря

В библиотеката при НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

20.10.2018 г.

12.

Факелно шоу по случай Денят на Народните будители

155 ОУ

 „Св.Св. Кирил и

Методий“ , км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Открита сцена на с. Кривина –

центъра

30.10.2018 г.

13.

Тържествено запалване  на Коледните светлини

км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Центъра на с. Кривина

05.12.2018 г.

14.

Коледа, Коледари – Палене на тържествен огън в центъра на селото

км. Кривина и НЧ „Родолюбие- 1927“ с. Кривина

Центъра на с. Кривина

25.12.2018 г.

                    

  1. НЧ „ЗАРЯ – 1909“ с. Кокаляне

Мероприятие

Организатор

     Място на

   провеждане

Дата

1.

 

Църковното и читалищното настоятелство

       Черква

„Св. Георги“ и

     Местност

    „Скалата“

06.01.2018 г.

2.

 

Читалищно настоятелство и

Здравна служба-

с. Кокаляне

Чешмата на селото и НЧ-

в салона

21.01.2018 г.

3.

Ден на самодееца и Баба Марта – връзване на мартенички

Читалищно настоятелство

Читалищен салон

01.03.2018 г.

4.

„Лазаровден“ - лазаруване

Читалищно настоятелство

с. Кокаляне

31.03.2018 г.

5.

„Великден“ – Концерт и конкурс

Читалищно настоятелство  и

км. Кокаляне

Читалищен салон

 05.04.2018 г.

6.

„Гергьовден“ – празник на черквата „Св. Георги“

Църковно и читалищно настоятелство

Черква

„Св. Георги“

06.05.2018 г.

7.

Ден на Славянската писменост и култура-концерт

Читалищно настоятелство

Читалищен салон

24.05.2018 г.

8.

Ден на детето – тържество

Читалищно настоятелство

Читалищен салон

01.06.2018 г.

9.

Събор на селото -„Богородица“

км. Кокаляне,

църковно и

читалищно настоятелство

Параклис

„Св.Богородица“

и парк„Орниче“

15.08.2018 г.

10.

Откриване на учебната година

Читалищно настоятелство

Читалищен салон

15.09.2018 г.

11.

Ден на народните будители

Читалищно настоятелство

Читалищен салон

01.11.2018 г.

12.

Коледно-новогодишен концерт

Читалищно настоятелство  и

км. Кокаляне

Читалищен салон

Декември 2018 г.

13.

Коледуване

Читалищно настоятелство  и

км. Кокаляне

с. Кокаляне

24.12.2018 г.

25.12.2018 г.

             

                 4 . НЧ „ХРИСТО БОТЕВ – 1909“ с. Казичане

Мероприятие

Организатор

    Място на

провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

В Читалището

08.01.2018 г.

2.

Ден на самодееца – празнуване с читалищното настоятелство

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

В читалището

01.03.2018 г.

   3.

„Лазарки“ – лазаруване в с. Казичене

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

В селото

31.03.2018 г.

4.

Тодоров ден – конни надбягвания

НЧ „Христо Ботев-

1909“ ,съвместно с км.Казичане

Открита сцена

пред кметството и м. Герена

09.04.2018 г.

5.

Ден на Българската просвета и култура – витрина

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане ,

Съвместно с 71 СУ

„П.Яворов“

В 71 СУ „Пейо

Яворов“

с. Казичане

24.05.2018 г.

6.

Патронен празник на Читалища „Христо Ботев-1909“ – витрина

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

В читалището

01.06.2018 г.

7.

Фолкорен фестивал „При шопите в Казичене“ и традиционен събор на селото /кандидатстване по апликационна форма/

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

 

20.09.2018 г.

8.

Честване Деня на Народните будители – витрина

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане

В библиотеката

при НЧ „Христо

Ботев – 1909“

01.11.2018 г.

9.

Коледари и тържество „Пред коледния огън“

НЧ „Христо Ботев-

1909“ с. Казичане ,

съвместно с

км. Казичане

Открита сцена

пред кметството

  24 и 25.12.

     2018 г.

                          5 .НЧ „СВЕТЛИНА – 1928“ с. Лозен

Мероприятие

Организатор

   Място на

 провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Светлина-1928“  с. Лозен

На площада пред

НЧ „Светлина –

1928“ с. Лозен

01.01.2018 г.

2.

 

Местната църква

съвместно с НЧ „Светлина-1928“  с. Лозен

На чешмата

„Райкя“ в с.Лозен

07.01.2018 г.

3.

 

НЧ „Светлина-1928“  с. Лозен

В НЧ „Светлина –

1928“ с. Лозен

21.01.2018 г.

4.

Народен обичай  за Сирни

Заговезни „Оротване“.

Палене на огньове, прескачане и наричане по

махали

НЧ „Светлина-1928“  с. Лозен –

самодейци

По махали

18.02.2018 г.

5.

Тодоров ден – захранване на конете, шествие до поляната над кметството

и провеждане на конни

надбягвания

НЧ „Светлина-1928“ съвместно

с НЧ „Христо Смирненски-1928“ и

км. Лозен

На площада пред читалището и местност „Кръстето“ –

с. Лозен

24.02.2018 г.

6.

Традиционен пролетен концерт с всички самодейни състави при читалище „Светлина-1928“ с. Лозен  

НЧ „Светлина-1928“ с. Лозен

Салона на читалището

  22.03.2018 г.

7.

Лазаруване – 2 групи

НЧ „Светлина-1928“ с. Лозен

Тръгване от НЧ „Светлина-1928“

с. Лозен – през цялото село

031.03.2018 г.

8.

01. Юни –Детски празник,

занимания на деца от столични артисти, рисунка

на асфалт, рисунки на детски лица, награди за отличилите се и торта за всички

НЧ „Светлина –

1928“ с. Лозен

съвместно с НЧ „Христо Смирненски-1928“

и км. Лозен

Детската площадка пред ДГ в с. Лозен /Горни/

01.06.2018 г.

9.

Юнски празници Лозен 2018 г. / 1 ден-вечерен концерт в читалището;     2 ден-фолклорен фестивал на певческото изкуство;

3 ден-фолклорен фестивал

на танцовото изкуство и традиционен събор на селото

НЧ „Светлина –

1928“ с. Лозен

съвместно с НЧ „Христо Смирненски-1928“

и км. Лозен

Поляната над кметството

15,16 и 17.06.

      2018 г.

   

10.

Турне в чужбина на танцовия състав и певческите групи при НЧ
„Светлина-1928“ с. Лозен

НЧ „Светлина-1928“ с. Лозен

Извън страната

  06.2018 г.

11.

Коледуване  – 3 гр.

НЧ „Светлина-1928“ с. Лозен

Тръгване от НЧ
„Светлина-1928“

с. Лозен – през цялото село

24.12.2018 г.

12.

Васила / топене на пръстени /

НЧ „Светлина-1928“ с. Лозен

На площада пред читалището

31.12.2018 г.

           

         

        

       

         

  1.    НЧ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1928“ с. Лозен

 

Мероприятие

Организатор

   Място на

 провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

Площада пред читалището

 01.01.2018 г.

2.

 

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“с. Лозен

 21.01.2018 г.

3.

„Орото копото“ – ритуални огньове за Сирни и Местни заговезни – група за автентичен фолклор

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен , „Бъдеще за Лозен“- организ.

Местността „Могила“

 с. Лозен

18.02.2018 г.

4.

Отбелязване на годишнината от обесването на Васил Левски – детските групи и школи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 19.02.2018 г.

5.

Тодоровден – традиционна кушия

Км. Лозен,

 НЧ „Христо Смирненски-1928“,

НЧ „Светлина –1928“ с. Лозен

Площадите пред

Читалищата и

м. „Кръстето“

 24.02.2018 г.

6.

„Баба Марта“ – изработване и изложба на мартенички – детските групи и школи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“с. Лозен

 01.03.2018 г.

7.

8 март - Изработване на сувенири и картички за майките – детските

групи и школи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 08.03.2018 г.

8.

„Първа пролет“ – изложба на рисунки – детските групи и

Школи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

21.03.2018 г.

9.

Лазаровден и Цветница – лазарки групи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

В селото, песни по домовете

31.03.-01.04.

      2018 г.

10.

Великден – рисуване и изложба на великденски яйца-детски групи и школи; конкурс за най-сладък козунак-група за автентичен фолклор

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 05.04.2018 г.

11.

Седмица на книгата – литературни четения с децата от групите и школите в читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 12.04.2018 г

12.

Великденски концерт

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 21.04.2018 г.

  13.

Гергьовден – литиино ществие „Носене на куните“ – самодейците от читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

Храм „Св.Вмчк.

Георги“

 07.05.2018 г.

14.

Запознаване на учениците от 1-ви клас от 200 ОУ с библиотеката

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 10.05.2018 г

15.

Спасовден – почитане на паметта на загиналите в Балканската война пред паметника в селото

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

Паметника на загиналите в селото

 17.05.2018 г.

16.

24-ти май – отбелязване на празника в читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 23.05.2018 г.

17.

1-ви юни „Ден на детето“ – детски празник съвместно с кметство /кандидатстване по апликационна форма/

НЧ „Христо Смирненски-1928“

съвместно с НЧ
„Светлина-1928“ и

км. Лозен

Градинката пред

ДГ „Изгрев“

 01.06.2018 г.

18.

Фестивал на танцовото изкуство Лозен 2017 г.

Км. Лозен,

 НЧ „Христо Смирненски-1928“,

НЧ „Светлина –1928“ с. Лозен

м. „Кръстето“

 09.06.2018 г.

19.

Участие в ежегодния семинар по българистика и фолклористика за чуждестранни студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ – танцови състави и групи за автентичен фолклор и детска фолклорна певческа група

СУ „СВ. Климент Охридски“ , БЧК

с. Лозен и

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

БЧК с. Лозен

 от 28.07. до

05.08. 2018 г.

20.

Ден на Съединението – отбелязване на празника с децата от групите и школите в читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

05.09.2018 г.

21.

Откриване на учебната година в читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 15.09.2018 г.

22.

Ден на Независимостта-

Отбелязвана на празника с

децата от групите и школите в читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 21.09.2018 г.

23.

1 Октомври-Ден на възрастните хора

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 01.10.2018 г.

24.

Есенен карнавал- бал с маски

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 26.10.2018 г.

25.

Отбелязване на 1-ви Ноември „Ден на Будителите“ – детски групи и школи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 01.11.2018 г.

26.

21-ви ноември „Ден на християнското семейство“ – изложба на рисунки, беседа с отец Михайл и децата от групите и школите на читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 21.11.2018 г.

27.

Коледен концерт

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

 20.12.2018 г.

28.

Коледари – коледарски групи

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

В селото

   24 и 25.12

      2018 г.

29.

Коледен рецитал в църквата „Св. Георги“ – детски групи и група за автентичен фолклор

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

Храм „Св. Вмчк.

Георги“

 25.12.2018 г.

30.

Изработване и изложба на суровачки – детски групи и школи на читалището

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

НЧ „Христо Смирненски-1928“ с. Лозен

27.12.2018 г.

31.

„Васила“ – топене на пръстените

НЧ „Христо Смирненски-1928“

с. Лозен

Площада пред читалището

 31.12.2018 г.

                      

  1.    НЧ „ПРОБУДА – 1926“ с. Железница

Мероприятие

Организатор

Място на

провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Пробуда-1926“,

съвместно с ДГ 181

„Радост“  и  191 ОУ

„Отец Паисий“

с. Железница

Пред

НЧ „Просвета

- 1926“

 08.01. - 14.01.

        2018 г.

2.

 

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

21.01.2018 г.

3.

Сирни заговезни – обреден огън на центъра в

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, съвместно с км.Железница

В центъра на

с. Железница

18.02.2018 г.

4.

Тематична витрина по случай 145 години от обесването на

Васил Левски

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

библиотеката

19.02.2018 г.

5.

„Сръчни ръчички направете мартенички“ -

изработка на мартеници от самодейците към читалището

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

 26.02. - 28.02.

        2018 г.

6.

„Баба Марта бързала мартенички вързала“- посещение на ДГ 191 „Радост“ от самодейците към НЧ „Пробуда-1926“

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

В ДГ 181

„Радост“

с. Железница

01.03.2018 г.

7.

Отбелязване Деня на самодееца – среща между

Бивши и настоящи самодейци

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

01.03.2018 г.

8.

Тематична витрина по случай 140 г. от Освобождението на България

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

03.03.2018 г.

9.

Изработка на пролетни картички и изложба в читалището

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница , съвестно с ДГ 181

„Радост“с.Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  19.03.- 23.03.

        2018 г.

10.

Народен обичай „Лазаруване“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

В селото

  31.03.2018 г.

11.

Изработка на Великденски яйца от самодейците и ученици от 191 ОУ „Отец Паисий“ и изложба в читалището

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

 02.04.- 08.04.

  2018 г.

12.

Национален фолклорен фестивал „Шопски наниз“

в гр. Костинброд

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

гр.Костинброд

 21.04. и 22.04.

       2018 г.

13.

Седмица на детската книга – „Маратон на четенето в библиотеката“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, ДГ 181

„Радост“ и 191 ОУ

„Отец Паисий“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница,

библиотеката

 23.04. – 27.04.

        2018 г.  

14.

Отбелязване на152 г. от

Рождението на Пенчо

Славейков - витрина

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

27.04.2018 г.

15.

Ден на библиотекаря-

„Библиотекар за един ден“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  11.05.2018 г.

16.

Участие във фолклорен фестивал „С песен и танц в Панчарево“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

с. Панчарево

12.05.2018 г.

17.

Посещение на ученици от 1 до 7 клас в библиотеката

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

 14.05.- 18.05.

        2018 г.

18.

Честване на 24 май – Ден

на славянската писменост

и култура

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, 191 ОУ „Отец Паисий“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

24.05.2018 г.

19.

Ден на детето, изложба на

детска рисунка

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, ДГ 181

„Радост“ и 191 ОУ

„Отец Паисий“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  01.06.2018 г.   

20.

Ден на  Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България-тематична витрина

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

   02.06.2018 г.

21.

 „Чети с мен“ в библиотеката

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, ДГ 181

„Радост“ и 191 ОУ

„Отец Паисий“

В библиотеката

 05.06. – 09.06.

        2018 г.

22.

Участие във фолклорен фестивал „Витошки напеви“ с. Кладница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

с. Кладница

  01.07.2018 г.

23.

Отбелязване на 141 г. от рождението на Елин Пелин-тематична витрина

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

18.07.2018 г.

24.

Отбелязване на 181 г. от

Рождението на Васил Левски-тематична витрина

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

18.07.-20.07.

 2018 г.

25.

Празник на с. Железница

„Успение Богородично“-

празничен концерт

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

Центъра на

с. Железница

15.08.2018 г.

26.

Участие в Международен

фолклорен фестивал

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

Извън страната

  м. 09.2108 г.

27.

Тематични витрини по случай Деня на съединението

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  06.09.2018 г.

28.

Тематична витрина по

случай Деня на независимостта

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

 22.09.2018 г.

29.

Участие във фолклорен фестивал „При шопите в
Казичане“

 НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

с. Казичане

 22.09. и 23.09.

       2018 г.    

30.

Пътуващо кино

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  05.10.2018 г.

31.

Участие в международен

Фолклорен фестивал

„Малашево пее и танцува“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

с. Микрево

 20.10. и 21.10.

      2018 г. 

32.

Ден на Народните будители – тематична витрина

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

  01.11.2018 г.

  33.

Ден на Християнското семейство – традиции и обичаи

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

 НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

   21.11.2018 г.

  34.

Участие в Национален фестивал за народни хора

„Тракийска броеница“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

   25.11.2018 г.

  35.

 

Коледно тържество –

Празничен концерт

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

   21.12.2018 г.

  36.

Народен обичай „Коледуване“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

По домовете,

Пеене по домовете за берекет

24.12. и 25.12.

       2018 г.

  37.

Изработка и изложба на

суровачки и зимни рисунки

                  

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница, ДГ 181

„Радост“ и 191 ОУ

„Отец Паисий“

НЧ „Пробуда-1926“,

с. Железница

26, 27 и  28.12.

       2018 г.  

  1. НЧ „СВ. ЦАР БОРИС III“ – 1909“ с. Бистрица

 

Мероприятие

 

Организатор

   Място на

 провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

19.01.2018 г.

2.

 

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица - библиотеката

23.01.2018 г.

3.

Фото изложба

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

08.02.2018 г.

4.

Традиционно празнуване на „Заговезни“ със запалване на купен

в центъра на селото

.

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица,

км. Бистрица и туристическото дружество в селото

Центъра на селото,

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

11.02.2018 г.

5.

На чаша чай с певческите

Групи при читалището

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

15.02.2018 г.

6.

От центъра на Земята во Луната с Жул Верн

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица-библиотеката

22.02.2018 г.

7.

Честване на деня на самодееца

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

01.03.2018 г.

8.

Закичване на мартенички на хората в неравностойно положение, както и на децата от ДГ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

01.03.2018 г.

9.

Мероприятия посветени на националния празник на България

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

  03.03.2018 г.

10.

Лазаруване в селото

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

В селото, пеене по домовете

  31.03.2018 г.

11.

Рисуване на великденски яйца и подреждане на изложба

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

31.03.2018 г.

12.

Велики петък – църковно пеене в храм „Свети Георги“ – певчески групи

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

Храм „Св. Георги“

с. Бистрица

06.04.2018 г.

13.

Седмица на детската книга и изкуствата за деца

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица –

библиотеката

16.04. – 21.04

 2018 г.

14.

Отворени врати в библиотеката – библиотекар за един ден

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица –

библиотеката

04.05.2018 г.

15.

Концерт на детските танцови състави и групите за изучаване

на народни танци

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

11.05.2018 г.

16

Ден на буквите с първи клас                     

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

 22.05.2018 г.

17.

Стойо Крушкин – български гвардейски музикант от село

Бистрица – 135 г. от рождението му и  60 г. от кончината му,

Ветеран от балканските войни  и

Основател на емигрантския оркестър „Bulgaria Balkan Band“

1915 г. в Стилтън, Пенсилвания,

САЩ

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица и

Венцислав Жеков – племенник на муз.

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

23.05.2018 г.

18.

Фолклорен празник на село

Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

Мемориален комплекс

27.05.2018 г.

19.

Международен ден на детето –

театър за деца

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

01.06.2018 г.

20.

Еньов ден – събиране на билки,

съвместно с туристическото дружество

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица и

туристическото

дружество на селото

Поляните над селото

24.06.2018 г.

21.

Лятна културна програма, летни

занимания за децата в библиотеката

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица –

библиотеката

 м.07. и м. 08.

      2018 г.

22.

Международен ден на туризма – среща с туристическото дружество – местни инициативи за развитие на културата и туризма

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица и

туристическото

дружество на селото

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

24.09.2018 г.

23.

Среща с местни занаятчии – представяне на техните пред деца

от училището

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

28.09.2018 г.

24.

Откриване на фотоизложба

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

12.10.2018 г.

25.

Посещение на първокласниците от 192 СУ „Христо Ботев“

с. Бистрица в библиотеката

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица –

библиотеката

 16.10. 2018 г.

26.

Отбелязване деня на народните будители

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

01.11.2018 г.

27.

Седянка – „Бистришките баби“ и „Внучките“, съвместно с ученици от 192 ОУ „Христо Ботев“

с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

28.11.2018 г.

28.

Коледен концерт с участието на всички състави и певчески групи при НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

 21.12.2018 г.

29.

„Тебе славим, Коледо“ – коледуване в селото

НЧ „Св. Цар Борис I – 1909“ с. Бистрица

В селото- пеене

По дамовете

 25.12.2018 г.

  1. НЧ „ВИДЕЛИНА – 1908“ с. Панчарево

Мероприятие

Организатор

Място на

провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

20.01.2018 г.

2.

 

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

29.01.2018 г.

3.

Състезание на тема „Аз

познавам родината си“

/по изучавани предмети

„Човекът и природата“ и

„Свят и личност“ с ученици от 83 ОУ „Елин Пелин“ с. Панчарево

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

16.02.2018 г.

4.

Презентация и викторина на тема „Левски пример за подражание“

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

19.02.2018 г.

5.

Презентация „Национални носии“ в

библиотеката

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

 28.02.2018 г.

6.

„Баба Марта в читалището“ и тържество

за Деня на самодееца

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

01.03.2018 г.

7.

Презентация и викторина на тема „Борбата на един

народ“, посветени на

3 март

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

09.03.2018 г.

8.

Лазаруване

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево – в селото

31.03.2018 г.

9.

Пролетен карнавал и изложба на детски рисунки с ученици от 83 ОУ „Елин Пелин“

 с. Панчарево

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

05.04.2018 г.

10.

Презентация и викторина на тема „Природата като част от нас“ с ученици от

Училище „Изгрев“

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

 Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

19.04.2018 г.

11.

Честване на 110 години от основаването на НЧ

„Виделина – 1908“

с. Панчарево

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

11.05.2018 г.

12.

Традиционен Десети фолклорен фестивал „ С

песен и танц в Панчарево“

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево – на площада

12.05.2018 г.

13.

Честване на деня на детето – Открит урок по

български народни танци

и школи по пиано и китара, връчване на свидетелства за сезон

2017-2018 г.

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

04.06.2018 г.

14.

Експозиция на тема –

„Водата-люлка на живота“

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

02.07.-31.07.

2018 г.

15.

„Прочети най-много книги през лятото!“ –

предизвикателство за

учениците от 1 до 12 клас

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

 Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

от м.08.2018 г.

до15.09.2018г.

16.

Съединението на България – витрина

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

 03.09. – 07.09.

       2018 г.

17.

Откриване на новата учебна година в читалището и честване Деня на София

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

 17.09. 2018 г.

18.

22.09.1908 г.- витрина с

материали, посветени на

Обявяване на независимостта на България

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

  21.09.- 25.09.

        2018 г.

19.

Презентация за творчеството на бележити български

композитори, с участието на учениците от школата по пиано и китара по повод международният ден на музиката / 1 окт. /

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

 Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

02.10.2018 г.

20.

Запознаване с правилата и методиката в библиотеката-беседа с учениците от 3,4,5 клас,

„Работа със справочните издания и каталози“

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

 Библиотеката при НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

  19.10.2018 г.

21.

Конкурс на костюми за

Хелоин

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

31.10.2018 г.

22.

Концерт, посветен на Деня на народните будители

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

01.11.2018 г.

23.

Ден на народните будители - витрина

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

 01.11. – 06.11.

       2018 г.

24.

Открит урок на школите по пиано и китара

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

08.12.2018 г.

25.

Коледен базар на суровачки и обредни

хлябове

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

  20.12.2018 г.

26.

Коледен концерт

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

НЧ„Виделина-1908“

с. Панчарево

20.12.2018 г.

27.

Коледуване

НЧ „Виделина-1908“

с. Панчарево

В селото

24.12. и 25.12.

2018 г.

           

             

  1. НЧ „СВ. ИВАН РИЛСКИ – 1926“ с. Герман

 

Мероприятие

 

Организатор

Място на

провеждане

Дата

1.

 

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван

Рилски-1926“

с. Герман

21.01.2018 г.

2.

Васил Левски – живот и дело

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван

Рилски-1926“

с. Герман

19.02.2018 г.

3.

Работилницата на Баба Марта

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван

Рилски-1926“

с. Герман

21.02.2018 г.

4.

Баба Марта  дарява мартеници

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Посещение на институции и фирми в с. Герман с децата от НЧ

01.03.2018 г.

5.

Честване Освобождаването на България

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван

Рилски-1926“

с. Герман

03.03.2018 г.

6.

8 Март – Международен ден на жената

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

 

08.03.2018 г.

7.

Лазарица /Лазаров ден/

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Посещение на институции, фирми и къщи в с. Герман с децата от НЧ

31.03.2018 г.

 

8.

Ден на хумора  и шегата

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

01.04.2018 г.

9.

Боядисване на яйца

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

 

  05.04.2018 г.

     

10.

Ден на книгата

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Посещение на Столична библиотека

  23.04.2018 г.

     

11.

Цветен двор – размяна на разсади

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

с. Герман

  17.05.2018 г.

     

12.

Традиционен събор на с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Открита сцена на читалището

  24.05. 2018 г.

    

13.

Концерт на детската музикална школа

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

   28.05.2018 г.

14.

1 юни - Ден на Детето

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Градинско парти

   01.06.2018 г.

15.

Откриване на читалнята на открито

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Открита сцена на читалището

  22.06.2018 г.

16.

Еньов ден – събиране на билки

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Лозенската

планина

   24.06.2018 г.

17.

Изложба на клуб детски ръчички

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

   06.07.2018 г.

18.

Месец на най-малкия

библиотекар

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Библиотеката на читалището

02.07.2018 г.

19.

Откриване на учебната година за школите

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

03.09.2018 г.

20.

Ден на Съединението на България - концерт

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

06.09.2018 г.

21.

Празник на селото – Малка Богородица

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Германски манастир

08.09.2018 г.

22.

Патронен празник на читалището.

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Германски манастир

19.10.2018 г.

23.

Златна есен – изложба

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Библиотеката на читалището

31.10.2018 г.

24.

Ден на народните будители

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

Посещение на Столична библиотека

01.11.2018 г.

25.

Ден на християнското семейство

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

В църквата на

с. Герман

21.11.2018 г.

26.

Коледни сладки и кулинарна изложба

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

 

20.12.2018 г.

27.

„Коледа е“ – конкурс за суровачки и коледна украса. Даряване на местните фирми с коледни венци и суровачки

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман и

местните фирми

21.12.2018 г.

28.

Седянка по Коледа и Бъдни вечер

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

23.12.2018 г.

29.

Коледуване

НЧ „Св. Иван Рилски-1926“ с. Герман

с. Герман

24.12.2018 г.

               

   

 

               Забележка:     Всички събития са подадени от читалищата в района, като всеки един културен календар е    съгласуван от кмета на съответното село. Датите и събитията могат да бъдат променени.

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис