Годишен културен календар

Откриване на читалнята на открито

Информация за събитието

Наименование:
Откриване на читалнята на открито
Кога:
Пет, 22. Юни 2018
Местоположение:
Читалище „Св. Иван Рилски - 1926" - с.Герман

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис