КОНТАКТИ АДМИНИСТРАЦИЯ

СО - Район Панчарево, София 1137, с. Панчарево, ул. "Самоковско шосе" 230


КМЕТ

Евгения Алексиева

тел: 02/9760-506, 02/992-31-20

*вътр. 506

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Заместник-кмет по териториално устройство, инженерна ифраструктура, благоустройство и контрол по строителството

Георги Амзин - Заместник-кмет по образование, култура, социални дейности, спорт и интеграция / 02 9760 540

Анжелина Тотева - Заместник-кмет по Околна среда и климат / 02 9760 529

СЕКРЕТАР

Даниела Божилова

Приемно време: Сряда 09.00-12.00 часа,

тел: 02/9760-534

*вътр. 534

ГЛАВЕН  АРХИТЕКТ

арх. Румен Несторов 

Приемно време: Сряда 9.00 - 12.00 часа

тел: 02/9760-532

*вътр. 532

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

инж. Николай Цеков

Приемно време: Сряда 09.00-12.00 часа

тел: 02/9760-524

*вътр. 524

Отдел "Инженерна инфраструктура и благоустройство"

инж. Николай Цеков - Началник отдел

тел: 02/9760-524

*вътр. 524

Иван Кравов - Старши експерт

*вътр: 541

Красимира Стоянова - Главен специалист

*вътр: 559

Малена Милева - специалист

*вътр: 523

Ангел Андреев - специалист

*вътр: 542

Отдел "Околна среда и климат"
Десислава Павлова - Младши експерт
тел: 02/9760-509
*вътр. 509

Боряна Христова - Старши експерт

*вътр: 507

Мартина Спиридонова - специалист

*вътр: 507

Приемно време: Сряда 09.00 - 12.00 часа
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И КАДАСТЪР 

инж. Павлина Димитрова - Началник отдел

Даниела Николова - Специалист

тел: 02/9760-518

*вътр. 518

Добринка Стоименова - Главен специалист

*вътр. 535

Марияна Даскалова ст. експерт

тел: 02/ 9760-525

*вътр. 525

Техници:

Цветанка Евтимова - Главен специалист

Петранка Брайнова - Главен специалист

тел: 02/ 9760-515

*вътр. 515

инж. Александър Пильов - Главен специалист

Димитър Николов - Главен специалист

инж. Николай Вълчев - Старши експерт

тел:02/9760-517;

*вътр. 517

Юлия Павлова - Главен специалист

Елина Додева - специалист

Владислава Додева - Главен специалист

тел:02/9760-516;

*вътр. 516

Кадастър и регулация:

Параскева Иванова - Главен специалист

Мария Стаменова - Главен специалист

тел: 02/9760-513

*вътр. 513

Приемно време: Сряда 09.00-12.00 часа

График по населени места: Четвъртък 08:30 - 12:00 часа


Контрол по строителството

инж. Елица Павлова - Началник отдел

тел: 02/9760-514

Денислав Петров – гл. спец.

Кристин Димова – гл. спец.

Стоян Цветков - Специалист

*вътр. 514

Приемно време: Сряда 09:00 - 12:00 часа

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

инж. Виолета Шопова - Главен експерт

*вътр. 537

инж. Иван Чалев - Старши експерт

Севделина Вельова - Старши експерт

тел: 02/9760-530

*вътр. 530

Приемно време: Сряда 09:00 - 12:00 часа

Регистрация и контрол на търговската дейност 

Мария Георгиева - Старши експерт

Приемно време: Сряда 09.00 – 12.00 часа

тел: 02/9760-522

*вътр. 522

АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Росица Вълчанова - Началник отдел

тел: 02/9760-504

*вътр. 504

ЕСГРАОН

Славка Маркова - Главен специалист

тел:02/9760-511

*вътр. 511

Деница Божилова - Старши специалист

*вътр. 543


ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Лили Димитрова – Юрисконсулт

тел: 02/9760-531

*вътр.531

Людмила Стоименова - Юрисконсулт

Тодор Каранешев - Старши Юрисконсулт

тел: 02/9760-548

*вътр. 548

Зорница Сирмина - специалист

*вътр. 544

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Тамара Митова

тел: 02/9760-521

*вътр. 521

ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО

Александра Симеонова - Главен счетоводител

тел: 02/9760-536

*вътр. 536

Христо Николов - Финансов контрольор

тел: 02/9760-528

*вътр. 528

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ,СПОРТ И ИНТЕГРАЦИЯ

Емилия Василева - Старши експерт

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви

Катя Калоянова - Старши специалист

тел: 02/9760-510

* вътр. 510

Зорница Гаврилова - Връзки с обществеността

* вътр. 554

Валентин Върбанов - Старши експерт

тел: 02/9760-545

*вътр. 545

ДЕЛОВОДСТВО

Всеки ден 8.30 – 17.00 часа,

тел: 02/9760-500, 02/9760-501

ДЕЖУРЕН

ДЕЖУРЕН: 02/9760-520; 0882 515 002

*вътр. 520

*Вътрешни номера, които се избират от телефона на входа на сградата на район "Панчарево".

Вътрешният номер представлява последните 3 цифри от целия телефонен номер, който се избира от външен апарат.

 

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys