НОВИНИ

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

12.12.2017 г.

 

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВА

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ. „ИСКЪР“

ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА

С.БИСТРИЦА

УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

ИЗКОП ЗА ПЪТНА ОСНОВА

С.ЖЕЛЕЗНИЦА

УЛ.”ПЛАНА ПЛАНИНА”

РЕДЕНЕ НА ВОДЕЩИ ИВИЦИ, ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВА

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

 10.12.2017 г.

Почистване е извършено както следва:

 • 01:40 – 02:50 часа и от 07:00 – 08:10 часа - механизирано почистени от сняг и разпръскване на подходящи смеси са улици,  по които се движи масов градски транспорт в район „Панчарево“
 • 01:40 – 02:50 часа и от 05:10 – 06:20 часа -  механизирано почистени  от сняг и разпръскване на подходящи смеси на улици от обществено значение в район „Панчарево“
 • 02:00 – 02:30 часа - механизирано почистени  от сняг и разпръскване на подходящи смеси  са общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

 • 03:20 – 04:40 часа - механизирано почистени от сняг и разпръскване на подходящи смеси са всички вътрешно-квартални улици в район „Панчарево“
 • 03:40 – 04:10 часа - механизирано почистени  от сняг и разпръскване на подходящи смеси  са общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

 • 05:30 – 05:50 часа - механизирано почистени  от сняг и разпръскване на подходящи смеси  са общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

 • 07:15 – 08:15 часа - механизирано почистени  от сняг и разпръскване на подходящи смеси  са общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

 • 20:30 – 21:10 часа - разпръскване на подходящи смеси  на общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

11.12.2017г.

 • 03:30 – 05:00 часа и от 08:00 – 09:30 часа - разпръскване на подходящи смеси са улици, по които се движи масов градски транспорт
 • 03:45 – 05:05 часа - разпръскване на подходящи смеси  на общинските пътища:

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

 • 08:00 – 09:30 часа - разпръскване на подходящи смеси по стръмни и опасни участъци в целия район

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

11.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.ЖЕЛЕЗНИЦА

УЛ.”ПЛАНА ПЛАНИНА”

РЕДЕНЕ НА ВОДЕЩИ ИВИЦИ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

08.12.2017 г.

село

                     име на улицата

                                       вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

                     УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

                                      ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.БИСТРИЦА

                    УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

                                      ФРЕЗОВАНЕ И  ПОДГОТОВКА

С.ЖЕЛЕЗНИЦА

                    УЛ.”ПЛАНА ПЛАНИНА”

                                     ИЗКОП И НАПРАВА НА ПЪТНА ОСНОВА, РЕДЕНЕ НА ВОДЕЩИ ИВИЦИ

С.ЛОЗЕН

                    УЛ.”ГЕОРГИ ПЕНКОВСКИ”

                   УЛ.”МАСЛАРИЦА”

                                      ПОВДИГАНЕ НА РЕВИЗИОНИ ШАХТИ И ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТ

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

 

09.12.2017 г.

село

                     име на улицата

                                       вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

                     УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

                                      ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.БИСТРИЦА

                    УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

                                    ПОДГОТОВКА И АСФАЛТИРАНЕ

С.ЖЕЛЕЗНИЦА

                    УЛ.”ПЛАНА ПЛАНИНА”

                                     ИЗКОП И НАПРАВА НА ПЪТНА ОСНОВА

 

                 УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ ОТ ОП ДО С.КОКАЛЯНЕ

                                      ФРЕЗОВАНЕ И АСФАЛТИРАНЕ

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

 

10.12.2017 г.

 

село

                                                                             име на улицата

                                       вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

                         УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

                                      ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Почистване е извършено както следва:

 • 04:00 часа - разпръскване на подходящи смеси на улици,  по които се движи масов градски транспорт в с. Лозен, с. Кокаляне и улица „Йованец“ в с. Панчарево, както и

на общинските пътища:

   

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

06.12.2017 г.

 

 • 4:30 часа - разпръскване на подходящи смеси по стръмни и опасни участъци в целия район,както и на общинските пътища:

 

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

07.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.БИСТРИЦА

УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

ФРЕЗОВАНЕ И  ПОДГОТОВКА

С.ЖЕЛЕЗНИЦА

УЛ.”ПЛАНА ПЛАНИНА”

ИЗКОП И НАПРАВА НА ПЪТНА ОСНОВА, РЕДЕНЕ НА ВОДЕЩИ ИВИЦИ

С.ЛОЗЕН

УЛ.”ГЕОРГИ ПЕНКОВСКИ”

УЛ.”МАСЛАРИЦА”

ПОВДИГАНЕ НА РЕВИЗИОНИ ШАХТИ И ПОДГОТОВКА ЗА АСФАЛТ

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

06.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.БИСТРИЦА

УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

ФРЕЗОВАНЕ И  ПОДГОТОВКА

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

05.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

С.БИСТРИЦА

УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

ФРЕЗОВАНЕ И  ПОДГОТОВКА

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

 

Почистване е извършено както следва:

 • 8:40 часа - разпръскване на подходящи смеси на улици,  по които се движи масов градски транспорт в район „Панчарево“ и на общинските пътища:

   

Панчарево – Бистрица

Бистрица – Симеоново

Железница – Плана

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

04.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.КОКАЛЯНЕ

УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН“

ИЗКОП,НАСИП,ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

В Район "Панчарево" беше проведен сертификационен одит по Международен стандарт ISO 9001:2015 и издаденият ни сертификат е за срок от м.11.2017 г. до м.11.2020 г. Той потвърждава, че въведената Система за управление на качеството на предоставяните от нас административни услуги отговаря на международния стандарт.

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис