НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 15.03.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

15.03.2018 г.

     
С.КОКАЛЯНЕ  УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН РЕДЕНЕ НА ВОДЕЩИ ИВИЦИ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис