Новини

170 най-нуждаещи се от район “Панчарево” ще получават топъл обяд до 30 септември 2021 г.

Агенцията за социално подпомагане одобри проектното предложение на СО - район “Панчарево” Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в СО - район “Панчарево”. Проектът се финансира по процедура „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

До 30.09.2021 г. 170 жители на района ще получават топъл обяд от избран чрез обществена поръчка изпълнител за района. Топлият обяд ще се предоставя в работни дни и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Жителите, които имат желание да се включат в проекта, следва да отговарят на следните критерии, определени от Агенцията за социално подпомагане:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (за 2021 г. правителството е определило линия на бедност в размер на 369 лв.)- хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  и/или
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; и/или
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Желаещите да получават топъл обяд, трябва да попълнят:

  • Заявление – декларация;
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Документите могат да бъдат свалени от сайта на СО-район „Панчарево“, да бъдат получени от районната администрация или от 9-те кметства на територията на район „Панчарево“.

Топъл обяд по този проект ще получават одобрените от Дирекция “Социално подпомагане” на база на попълнените от тях документи, описани в точка 2.

За допълнителна информация и съдействие можете да се обаждате на следните телефонни номера: 0884 19 64 65 и 0884 19 38 63 или да се обръщате към 9-те кметства на територията на район „Панчарево“.

Формулярите могат да бъдат свалени от тук:

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys