Новини

Започва подписването и на останалите договори за смяна на отоплителните уреди

От 08.04.2021 г. до 23.04.2021 г. в сградата на СО - район “Панчарево” на адрес ул. “Самоковско шосе” № 230, с. Панчарево започва подписване на индивидуалните договори между Столична община и одобрените кандидати за смяна на отоплителните уреди  за живущите в селата Железница, Плана, Панчарево, Лозен и Герман, както и колективните формуляри.  

Подписването на договорите ще се извършва всеки делничен ден от 10:00  до 15:00 часа. Договорите ще се подписват в 3 екземпляра. Като прикачен файл прилагаме проект на договора, с който може да се запознаете. 

Одобрените кандидатите следва лично да се явят за подписването на договора. В случай че личното явяване е невъзможно, титулярът на договора следва  да упълномощи друго лице, което да подпише от негово име договора. При подписването всеки кандидат следва да предостави копие от документ за собственост и квитанция за платени местни данъци и такси за 2020 г. Те ще бъдат приложени към договорите. 

С писмо изх. № РПН21-ВК08-390/06.04.2021 г. кметът на СО - район “Панчарево” Николай Гюров отправи към зам.-кмета по направление “Зелена система, екология и земеползване” в Столична община Десислава Билева искане за информация относно старта на подмяната на уредите, вида им и срока за набиране на документи за втората кампания по проекта. В отговор г-жа Билева информира заинтересованите, че е обявена обществата поръчка за изпълнител на проекта, която все още не е приключила. Поради тази причина не е ясно кога ще стартира процесът по подмяна, както и какви ще бъдат новите уреди. По отношение на втората кампания г-жа Билева съобщава, че поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта. "При наличие на повече кандидати, ще бъдат приложени обявените критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите", се казва в писмото на г-жа Билева. 

Допълнителна информация можете да получите на тел.: 02/9760 509 от отдел “Екология”, СО - район "Панчарево" или на тел.:02/94 22 444 в Столичната община.

С проект на договора можете да се запознаете в линка долу.

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys