Новини

На 28 април 2021 г. ще бъде представен подробният устройствен план на с. Кокаляне

СО - район “Панчарево”, на основание чл. 20, ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. - Решение № 3914 от 11.06.2018 г. на АдмС - София по адм. д. № 2707/2018 г., изм. и доп. - Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., съобщава, че е издадена Заповед № РПН21-РД09-56/20.04.2021 г. на кмета на СО - район “Панчарево” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: “Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. в.з. “Кокалянски ханчета - разширение“, м. в.з. “Кокалянски ханчета - II разширение“ и м. в.з. “Михово блато“.

Представянето на проекта да се извърши от представител на възложителя и от проектанта и да се състои на 28.04.2021 г. от 18:00 ч. в салона на читалище „Виделина-1908“ с адрес: с. Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 230а.

След представянето на проекта, граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия, не по-късно от три дни преди датата на заключителната дискусия. Същите могат да се подават в деловодството на СО - район “Панчарево”, с адрес: с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 и на електронната поща на районната администрация Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Становища постъпили след определения срок 14.05.2021 г. не се разглеждат.

След представянето на проекта, същият ще се намира на Интернет сайта на  района www. pancharevo.org.

Заключителната дискусия да се проведе на 18.05.2021 г. от 18:00 ч. в салона на Читалище „Виделина-1908“  с адрес: с. Панчарево, ул. “Самоковско шосе” № 230а. 

Подробно с ПУП на Кокаляне можете да се запознаете в линковете долу.

PUP1

PUP2

PUP3

PUP 4

 

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys