НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 03.05.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

03.05.2018 г.

 

С.ЖЕЛЕЗНИЦА  УЛ.ПЛАНА ПЛАНИНА  ОХУМУСЯВАНЕ
С.БИСТРИЦА УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
С.ПАНЧАРЕВО УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ  АСФАЛТИРАНЕ
С.КОКАЛЯНЕ  УЛ.СЛАТИН ДОЛ  АСФАЛТИРАНЕ
С.КАЗИЧАНЕ  УЛ.ЦАР БОРИС 3 ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
С.ПАНЧАРЕВО  УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН И УЛ.БИСТРИШКА РЕКА ФРЕЗОВАНЕ,ПОДГОТОВКА И АСФАЛТИРАН

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис