НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 14.05.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

14.05.2018 г.

 

С.КОКАЛЯНЕ УЛ.СЛАТИН ДОЛ ; УЛ.МАЛЧИКА; УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН 2 АСФАЛТИРАНЕ
С.БИСТРИЦА УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ РАЗВАЛЯНЕ И НАПРАВА НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ
С.ПАНЧАРЕВО УЛ.ЕЛИН ПЕЛИН ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
С.КАЗИЧАНЕ УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ; УЛ.ФАРМАПАРК; УЛ.ЦАР БОРИС 3 ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ
С.КАЗИЧАНЕ  УЛ.УЛ.ХАН КРУМ ; УЛ.ДИМИТЪР АШОВ; УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ФРЕЗОВАНЕ И ПОДГОТОВКА
С.КОКАЛЯНЕ  УЛ.ЦАР ИВАН АСЕН 2 ИЗКОП И НАПРАВА НА ПЪТНА ОСНОВА

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис