Новини

Започват огледите за смяна отоплителните уреди

01.септември. 2021 г. Във връзка с множеството въпроси относно реализацията на  проект BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столичната община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, районната администрация информира за следното:

1. Проектът се провежда и управлява от Столичната община.

2. Районната администрация на СО - район “Панчарево” е оторизирана единствено да приема документи за кандидатстване и да връчва договорите за подписване от одобрените кандидати.

3. Цялото администриране на процедурата: разглеждане на документите, одобряване, провеждане на обществени поръчки за избор на доставчици на уредите  и др., се извършва от Столичната община.

Тъй като в районната администрация непрекъснато постъпват въпроси относно този проект като:

  • Какъв вид ще бъдат уредите, с които ще бъдат заменени старите?;
  • Кога ще започне реалната подмяна на уредите?;
  • Кога одобрените ще получат подписаните договори от Столичната община?

ние зададохме тези въпроси на СО в 3 писма. Последният отговор от СО е от 25 август 2021 г.

Ето какво гласи той:

  • СО проведе процедура за вътрешен конкурентен избор на изпълнители по Закона за обществените поръчки за доставка и монтаж на устройства на пелети и природен газ за районите на територията на общината.
  • Отправени са 9 писмени покани до всички изпълнители, с които са подписани рамкови споразумения. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители в случай, че няма обжалване.
  • Изборът на кандидати за доставка на климатици за отопление бе обжалван пред КЗК. Затова на 19 август бе публикувано решение, според което за доставчици са избрани “ВИКСО”, “Смарт бизнес къмпани”, “ТЕМПЕКС”, “Клима инженеринг 2016”, ДЗЗД Консорциум “Евротоп”. Предстои сключване на рамково споразумение с класираните участници след изтичане срока на обжалване. След това ще се извърши вътрешен конкурентен избор на изпълнители по конкретни покани с посочен вид и брой устройства, райони и конкретни адреси за доставка и монтаж.
  • Започват огледи на имотите, в които ще се монтират новите уреди. В тях ще участват представители на фирмите-изпълнители, сключили договор със Столичната община. Ако няма установи проблеми по изградените инсталации и други казуси, ще започнат и  доставките на новите отоплителни уреди. 

От Столичната община съобщиха, че ще бъде създаден интернет сайт за този проект, където ще може да се следи процесът и да се получава своевременно информация.

Тук можете да се запознаете със списъците със сключени договори с домакинства в СО - район "Панчарево", както и с проведената кореспонденция между районната администрация и Столичната община.

СПИСЪК ГАЗ

СПИСЪК ПЕЛЕТИ

ПИСМО СО - 3

ПИСМО СО - 2

ПИСМО СО - 1

ПИСМО РПН-1

ПИСМО РПН-2

ПИСМО РПН- 3

 

 

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys