НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 26.06.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

26.06.2018 г.

 

С.ЛОЗЕН УЛ.ПРЕСЛАВ; УЛ.ДИВАНО ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ
С.БИСТРИЦА  УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ РАЗКЪРТВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис