НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 25.07.2018 г

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

25.07.2018 г.

 

С.КАЗИЧЕНЕ      УЛ. ОКОЛОВРЪСТНА ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ
С.ПАНЧАРЕВО  УЛ.СИНЯ СВЕТЛИНА, УЛ. ПОНОР ФРЕЗОВАНЕ,ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис