НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 06.08.2018 г

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

06.08.2018 г.

 

С.БИСТРИЦА    УЛ.СТЕФАН СТАМБОЛОВ ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ
С.ЛОЗЕН  УЛ.СЕРГИН СЕРДАРСКИ ИЗКОП ЗА ПЪТНА ОСНОВА

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис