Новини

Заповед на главния архитект на СО за схемите за преместваеми съоръжения

13. януари 2022 г. Главният архитект издаде заповед, с която всички схеми за разполагане на преместваеми съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терени общинска собственост, одобрени през 2021 г., се считат със срок на действие до края на 2022 г.

Със заповедта можете да се запознаете тук.

ЗАПОВЕД

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys