Новини

Възстановен е присъственият прием в СО - район "Панчарево"

13. април 2022 г. От днес се възстановява възможността за осъществяване на присъствени срещи с представители на администрацията на СО - район “Панчарево”, която бе преустановена със заповед на кмета Николай Гюров през януари поради утежнената епидемична ситуация.

През електронния портал за провеждане на срещи ще се заявяват часове както за онлайн, така и за присъствени срещи.

Срещи с кмета Николай Гюров и с главния архитект Румен Несторов могат да се записват и по телефона на номер 02/976 05-06.

Срещите са с продължителност 30 минути.

Screenshot 2022 04 13 at 16.04.51

На сайта на СО - район “Панчарево” http://www.pancharevo.org/ трябва да влезете в модула ПРИЕМНО ВРЕМЕ, където можете да заявите час за среща с кмета, заместниците му, секретаря на района, главния архитект, главния инженер и със служители на отделите “Правно нормативно обслужване и човешки ресурси”, “Управление на общинската собственост, жилищния фонд и регистрация и контрол на търговската дейност”, “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” и “Контрол по строителството”.

За целта първо трябва да се регистрирате в портала с e-mail адрес и парола.

При заявяването на час трябва да опишете темата на срещата и да предоставите номера на преписки, които биха помогнали за подготовката на служителя, с когото искате да обсъдите даден проблем или идея.

Ако искате срещата ви да е онлайн, трябва да сложите отметка в съответното квадратче. Ако не го отбележите, значи искате присъствена среща.

След като приключите, ще получите на имейла си съобщение, че срещата е заявена.

Тя трябва да бъде потвърдена от съответния служител, с когото искате да се видите. 

За онлайн срещите ще получите потвърждение по мейла, в което ще има и видео клип, който ще ви покаже нагледно целия процес по заявяване и провеждане на срещата.

В деня на срещата, известно време преди нейното осъществяване, на екрана на компютъра Ви ще се появи съобщение за предстоящата среща. В него ще видите бутон, който трябва да натиснете, за да влезете в онлайн срещата.

Има вариант срещата Ви да бъде отказана. В съобщението за отказ ще бъде посочена и причината.

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys