Новини

БиоБлиц - наблюдение на растения и животни

11 май 2022 г. На 21 май 2022 г. Лесотехническият университет организира БиоБлиц, иинформационно събитие за наблюдение на инвазивни чужди видове, част от мащабно Европейско наблюдение в рамките на COST Акция CA17122 „Повишаване на познанията за чуждите видове с помощта на гражданската наука“ .

Съорганизатори са Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и СО - район “Панчарево”.

БиоБлиц ще се проведе на 21 май 2022 г. (събота), в района на Панчаревското езеро. Началото е в 11.00 ч. на сборен пункт Рибарниците срещу спирка „Плажа Панчарево“.

С това събитие се отбелязва Световният ден на мигриращите риби. Участниците ще бъдат запознати с методи за улов на риби за научни цели и ще бъде представена информация за директни и косвени заплахи за ихтиофауната, като хидроморфологичните промени на техните местообитания и инвазивните чужди видове.

Целта е широката общественост да бъде въвлeчeна в превенцията на навлизането и разпространяването на инвазивните видове, застрашаващи биоразнообразието и икономиката на България.

Повече информация за събитието може да се види на следните адреси:

https://iasbioblitz.creaf.cat/bulgaria-pancharevo-lake-bg

https://worldfishmigrationday.com/event/citizen-science-bioblitz-survey-of-invasive-alien-species/

https://www.inaturalist.org/projects/bioblitz-ias-bulgaria

https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/en/media/tools/tracking-invasive-alien-species-europe-mobile-app

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys