Новини

Съобщение за излезли от употреба автомобили

25. юли 2022 г. Официално съобщение за заповеди на кмета на СО - район "Панчарево" Николай Гюров за излезли от употтреба автомобили ИУМПС по реда на чл. 61 от АПК ще намерите в документа.

Пълен текст на съобщението

 

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys