Новини

Столичната община в диалог с гражданите

Форум Гражданско Участие реализира проект „Столична община в диалог с гражданите“, финансиран от програма „Европа“ 2022 на СО. СО - район “Панчарево” е партньор по проекта.  На заключително събитие на 14 ноември 2022 г. ше бъдат представени резултатите от проведени дискусии с Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО и СО - район “Панчарево” по разработването и прилагането на Алгоритъм за организиране и провеждане на обществени обсъждания. 

За участие в събитието са поканени секретарят на СО Венера Милова и главният архитект Здравко Здравков, кметове и експерти от отделните райони на Столичната община, Програмният съвет и координатори на Програма „Европа“, граждански организации и съмишленици на идеята за по-ефективно и улеснено гражданско участие.

Обществените консултации – и конкретно обществените обсъждания – са един от „мостовете“, които дават възможност на местните власти да информират гражданите за предстоящи планове и проекти от местно значение, както и да чуят мнения и препоръки относно тяхната реализация. 

Столичната община разполага с добре разработена нормативна уредба, която регламентира по кои въпроси и как следва да се провеждат обществените обсъждания на нейна територия, включваща:

• Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община;

• Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг;

• Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 3 години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община;

• Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столичната община.

За да бъдат действително работещ инструмент, публичните дискусии за консултиране с гражданите следва да се организират професионално, с разбиране за тяхната

важност и значение, препоръчват консултантите.

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys