Новини

Започва подмяната на 960 м водопровод в с. Бистрица

17.11. 2022г. „Софийска вода” АД започва изпълнението на проект: "Подмяна на водопровод от ул. „Черни връх“ до ул. „Стефан Стамболов“ по ул. „Букет“, ул. „Дъбова гора“, ул. „Алеко“ и ул. „Върла поляна“, с. Бистрица, СО - район "Панчарево".

Инвестиционният проект e на обща прогнозна стойност от 388 000 лева и със срок за изпълнение 55 работни дни.
Посочената реконструкция е част от програмата за инвестиции, която „Софийска вода” АД изготви с цел преодоляване на проблемите с водоснабдяването в СО- район "Панчарево".
Проектът се състои в подмяната на амортизирания водопровод от етернитови тръби с водопровод, изпълнен от ПЕВП тръби с диаметър Ф 200 мм с обща дължина 960 м.
Инвеститорският контрол на обекта ще се изпълнява от инж. Петър Кавлаков.  Изпълнител на строително-монтажните работи е „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН" ЕАД.

Уведомително писмо

График

© 2022 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys