Новини

Подкрепа за изграждане на фотоволтаични системи за домакинствата

09. януари 2023 г. Министерството на енергетиката обяви за обществено обсъждане процедура, с която българските домакинства могат да получат финансиране за изграждане на фотоволтаични системи. Целта е да се насърчи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата.
Общият размер на безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е 59 840 000 лева – 49 870 000 лева от Европейския съюз – NextGenerationEU, и 9 970 000 лева национално финансиране.

paneli
1. Допустими кандидати са всички физически лица, обитаващи собствено еднофамилно жилище или собствено жилище в многофамилна сграда. Жилището, с което се кандидатства, трябва да е основно на кандидата и да се заменя неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).
2. Процедурата има 2 компонента.
- Компонент 1 за закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване. Максималният размер на безвъзмездното финансиране за проектно предложение по този компонент е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960.83 лв.
- Компонент 2 за закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. По този компонент се финансиратдо 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лева.
Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка на предложенията чрез Информационната система за Механизма за възстановяване и устойчивост (ИСУН 2020, раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“).
Проектът на условията за кандидатстване и за изпълнение е публикуван за обществено обсъждане в Информационната система за Механизма ИСУН 2020 и на страницата на Министерството на енергетиката.
Предложения и коментари могат да се подават в срок до 23.02.2023 г. (включително) единствено в Информационната система за Механизма ИСУН 2020, раздел „Процедури за БФП“ – „Национален план за възстановяване и устойчивост“, „Процедури за обществено обсъждане“.
Крайна дата за подаване на предложения и възражения 23.01.2023 г. 23:59 ч. Очаква се процедурата да стартира на 1 февруари 2023 г.

С пакета документи и условията за кандидатстване можете да се запознаете ТУК.

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys