Новини

Раздават компостери на домакинствата

2 000 бр. компостера ще бъдат предоставени безвъзмездно на гражданите на Столична община, заявили желание да събират разделно своите биоразградими отпадъци. С писмо вх. № РПН23-ВК08-254/14.02.2023 г., постъпило в СО – район „Панчарево", Столичната община уведомява, че е проведена процедура по ЗОП за закупуване на компостерите, което ще се извърши със средства от бюджета на СО.

Желаещите да участват в кампанията на Столична община „Компостирай вкъщи" трябва  да подадат писмено заявление (свободен текст)  в 

1. кметствата в населените места или

2. в отдел „ОСиК", СО – район „Панчарево".

 Срокът за подаване на Заявления е 09.03.2023 г.

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys