Новини

За подпомагане на земеделските стопани

Във връзка с предстоящата кампания на Министерството на земеделието, храните и горите по приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани и регистриране на правните им основания за ползване на имоти – полски пътища и канали  и  на  основание писмо с вх. № РПН23-ВК08-331/28.02.2023 г. на Столична община постъпило в СО – район „Панчарево" Директорът на ОД „Земеделие" София – град издаде заповеди по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имоти – полски пътища и канали, които не функционират, за стопанската 2022 – 2023 г.

Бистрица

Герман

Железница

Казичене

Кокаляне

Кривина

Пасарел

Плана

Лозен

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys