Новини

Компенсации за децата, неприети в държавни или общински детски градини

Във връзка с компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини, съгласно ПМС № 76 от 05.03.2021 г. публикуваме Заповед № РД09-455/22.02.2023 г. на Министерството на образованието и науката. В нея се определя средният месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжка на едно дете в предучилищното образование в общинските и държавни детски градини и училища от 01.01.2023 г.

ЗАПОВЕД

© 2023 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys