Новини

Започва раздаването на компостери

На 13 май 2023 г. (събота), от 11:00 до 13:00 ч. в район “Панчарево”, в зоната за отдих “Плажа”, ще се проведе информационна кампания във връзка с предоставянето на комостерите по инициативата „Компостирай вкъщи“ на Столичната община.
♻️На място ще бъде разположен Екопавилион, където служители от дирекция „Планиране и управление на дейности по отпадъци“ към Столичната община ще предоставят информация на гражданите за правилното и екологосъобразно предаване и изхвърляне на различни потоци отпадъци.
✅ Район “Панчарево” е сред населените места с най-голям брой заявления за над 500 бр. компостери.
✅ В понеделник, 15 май 2023 г., ще започне доставянето на заявените по списъци компостери в кметствата на десетте села в район “Панчарево”, от където жителите ще могат да ги получат.

„Компостирай вкъщи“ се провежда за 4-ти път, като инициативата за  стимулиране на гражданите за разделно събиране и намаляване на количеството битов отпадък, генериран на територията на гр. София. Компостирането в домашни условия се счита за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци, тъй като намалява вредните емисии и разходите, свързани с транспортирането на тези отпадъци, както и последващото им третиране в съответните инсталации.
Компостерите са с обем от 720 л. Те са лесни за сглобяване и разглобяване, с множество странични отвори, осигуряващи постоянен приток на кислород и вратички в основата, които позволяват лесното извличане на компоста. Компостът представлява естествен, при това почти безплатно произведен тор, чието внасяне в почвата подобрява нейния състав. Добавят се и необходими за растежа и развитието на растенията хранителни вещества в съотношение, близко до оптималното. Компостът се получава в резултат на естествени биохимични процеси, водещи до разлагане на растителна маса. Приготвя се от събраните в градината листа, окосена трева, всевъзможни други растителни отпадъци, отпадъци от кухнята като обелки от плодове и зеленчуци, листа от запарен чай, остатъци от кафе и др.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys