Новини

Учениците от 5 клас на 83.ОУ “Елин Пелин”, с. Панчарево са победители във викторината "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!"

Учениците от 5 клас на 83.ОУ “Елин Пелин”, с. Панчарево са победители във викторината "Ваканция, здравей! Да играем безопасно!".

Състезанието се провежда ежегодно от Главна дирекция “Национална полиция” - СДВР и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН), като деца от район “Панчарево” участват за втора поредна година.

Тази година, с подкрепата на МКБППМН, район Панчарево във викторината се включиха петокласниците на 83. ОУ "Елин Пелин", водени от ИДПС - Диана Бакалова и класен ръководител Нина Борисова.

В състезанието участваха деца от 9 училища - колкото са и районните полицейски управления в София.

© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys