Новини

Свободните работни места като "Озеленители" в с.Панчарево, с.Лозен, с.Казичене

Район „Панчарево” търси да назначи – 2 работника по озеленяване с работно място в с.Панчарево;  2 работника по озеленяване с работно място в с.Лозен и 2 работника по озеленяване с работно място в с.Казичене.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

  1. умение за работа с машини / моторна косачка, храсторез/;
  2. отговорност при изпълнение на задълженията.
  3. добро здравословно състояние.

Необходими документи за заемане на длъжността:

  • заявление до кмета на Района;
  • автобиография;
  • медицинско удостоверение;
  • документи, доказващи опит в областта на озеленяването /при наличие/.

Кандидатите могат да подадат посочените документи  в деловодството на Район „Панчарево“, ул.“Самоковско шосе“ 230.

За справки тел: 97-60-521, 0884-747-202.

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys