Новини

До собствениците на пчелни семейства в с.Казичене

За периода от 03.06.2019 г.  до 28.06.2019 г. в с.Казичене - Междугария Елин Пелин-Казичене-Искър и г.Искър - всички коловози ще се проведе наземно третиране на терена с хербицид в сервитута на железопътната инфраструктура на разстояние 6 м от главна релса от двете страни с продукт за растителна защита НАСА 360СЛ, карантинен срок 30 дни.

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys