Новини

Обучение на върастни хора в базата на БЧК

Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР съвместно с район Панчарево проведе обучение на възрастни хора, над 60 години в неработоспособна възраст от селата Панчарево и Лозен  за действия при наводнения в базата на БЧК в село Лозен.  Обучението е по Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения" по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Консорциум "Дикон - БЧК" осигури транспорта, логистиката и изхранването на участниците в обучението , както и материалите за провеждането.

IMG 3d4d7a5f4934b8425e3f098624380b7f VIMG 3e903f5684957c9abec33f4bb7e589f4 VIMG 2e38d7903c829984699f98aa9077f0d6 V


 

 

 

IMG 0058ac5c4d6f66f249744b8d9883a7ac VIMG 062ecfb1a552959ce31a7b422d8b9521 VIMG 8ee6dbf09fdaf733e206ad72a0a51ee8 V


© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys