Новини

Съобщение

Уважаеми жители,

поради амортизация на детските съоръжения на детската площадка пред Районната администрация на ул.Самоковско шосе, с.Панчарево и с оглед осигуряване на безопасността на играещите на площадката деца бяха премахнати опасните съоръжения.

До месец септември 2019 г. предстои изграждане на нова детска площадка на същото място, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

IMG 20190703 100123 resized 20190703 025253382IMG 20190703 100139 resized 20190703 025254034

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys