Новини

Съобщение - на 02.08.2019 г. от 18.30 часа в кметство Кокаляне - представяне на проект за изменение на ПУП-Кокаляне

Столична община - Район Панчарево съобщава на заинтересованите лица, че на 02.08.2019 г. от 18.30 часа в залата на кметство Кокаляне ще бъде представен от проектантския колектив "Проект за изменение на Подробния устройствен план на с.Кокаляне, в.з.Кокалянски ханчета - I и II разширения, в.з.Михово блато", допуснат със Заповде № РД-09-50-734/16.06.2014 г. с цел предварително запознаване с проектната разработка.

© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys