Новини

Важно-Африканска чума по свинете, краен срок 20.08.2019 г.

Уважаеми жители на район Пначарево, 

с цел недопускане разпространението на заболяването - Африканска чума по свинете на територията на други райони и общини в страната, е необходимо да бъде преустановено отглеждане на свине в рискови обекти - заден двор/лични стопанства.

Въведената от Министерството на земеделието, храните и горите и Българска агенция по безопасност на храните мярка за доброволно умъртвяване на свинете е до 20.08.2019 г. След изтичане на този срок, Областна дирекция по безопасност на храните - София град ще пристъпи към принудително умъртвяване на животните, на основание разпоредба  чл.139а от Закона за ветеринаромеицинската дейност.

Собствениците на свине, трябва да съхраняват месото на закланите животни след термична обработка за минимум 30 мин при 70 С, като тази температура трябва да бъде достигната във вътрешността на месните късове.

Стопаните предприели мерки за почистване и дезинфекция на рисковите обекти (заден двор/лични стопанства), след извършено доброволно умъртвяване на свинете за угояване на лични нужди, имат право да получат финансово подпомагане в размер на 300 (триста) лева за обект, след оформяване на необходимите документи, достъпни за всеки в кметството на съотвеното населено място.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys