Новини

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Приоритет в работата на ръководството на район Панчарево са децата и най-вече превантивната дейност , а именно организиране свободното време на учениците и особено тези с противообществени прояви. МКБППМН , съвместно с администрацията на район Панчарево раздаде флаери на директорите на учебни и детски заведения на територията на района  за първия учебен ден.С тези теми ще се запознаят не само учениците и децата, но и техните родители.

diplianaA4 NeNaNasilieto page 0001diplianaA4 NeNaNasilieto page 0002

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys