Новини

Д-р инж. Даниела Христова е новият зам.- кмет по образование, култура, социални дейности, спорт и интеграция.

danielaД-р инж. Даниела Христова е новият зам.- кмет по образование, култура, социални дейности, спорт и интеграция.


Тя е 34 години. Завършила е с отличие 81 СОУ „Виктор Юго" през 2004 г. в паралелка с интензивно изучаване на френски език. През 2009 г. завършва Химико-технологичен и металургичен университет, гр. София като магистър, инженер-химик със специалност „Индустриална химия с преподаване на френски език". През 2010 г. завършва сертификационна програма за подготовка на консултанти по европейски проекти в Център за европейски програми към Американския университет в България.

През 2011 г. придобива научна степен Доктор по технология на електрохимичните производства.

Работила е като инженер-химик във водеща фармацевтична компания в България.

Притежава над 10-годишен управленски опит в областта на разработване и изпълнение/ отчитане на международни, национални, частни, научни и бизнес проекти; стратегическо планиране; изготвяне на бизнес планове и пазарни анализи; наблюдение, контрол и оценка на постигнатите резултати.

Владее френски и английски език.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys