Новини

Previous Next

Мерки във връзка с извънредното положение

Във връзка с въведеното извънредно положение за неразпространението на коронавируса COVID-19  администрацията на район Панчарево предприехме следните мерки.

  • Започна дезинфекция на централни места във всички села на територията на района. Служителите, които извършват денизфекцията, са част от звено “Озеленяване” към администрацията на район Панчарево.
  • На 10-те селища районната администрация осигури натриев хипохлорит, дезинфектант за ръце и предпазни маски.
  • Осигурихме натриев хипохлорит за храмове, манастири, детски градини и училища в района.
  • Изработени бяха информационни постери с най-важните мерки за предпазване от вируса. Плакатите бяха раздадени на кметствата за осведомяване на жителите.
  • На всички спортни съоръжения бяха поставени табели, които информират, че използването им е строго забранено по време на извънредното положение.
  • На всички детски площадки в района бяха поставени табели, информиращи, че използването им не е препоръчително.
  • Абсолютно е забранено струпването на групи хора пред заведения, спирки, площади и т.н.
    С цел ограничаване струпването на групи на едно място и формиране на опашки по разпореждане на Столична община бе разпространен призив на ЧЕЗ Електро сметките за електричество да се плащат безкасово. Можете да видите начините за разплащана на сайта www.pancharevo.org.
  • По предложение на администрацията на район Панчарево, одобрено от Столичната община, хранителни продукти от яслите и детските градини бяха предоставени на кметовете на селата, на чиято територия са, за да ги разпределят на социално-слаби жители.

Ще продължим да трансформираме дейността на територията на район Панчарево в съответствие с новите ограничения, въведени от Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys