НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на район "Панчарево" за 28.12.2017 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

28.12.2017 г.

село

име на улицата

вид строително монтажни работи

     

С.ПАНЧАРЕВО                               

УЛ."ЗАБЕЛ" ; УЛ. "САЛЕКИ ДОЛ" ВЪВ В.З.КОСАНИН ДОЛ                                     

МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ И СТЪЛБОВЕ

С.ГЕРМАН

УЛ."ПАТРИАРХ ГЕРМАН"; УЛ."СТАРИЯТ МОСТ" ВЪВ В.З.ВРАНА-ГЕРМАН

МОНТАЖ НА ТАБЕЛИ И СТЪЛБОВЕ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис