НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на район "Панчарево" за 03.01.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

03.01.2018 г.

село

име на улицата

   вид строително монтажни работи

     

С.КАЗИЧЕНЕ         

 УЛ."ФАРМАПАРК"; УЛ."ВАСИЛ ЛЕВСКИ"; УЛ."ЦАР БОРИС"- 3      

   ЗАПЪЛВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ

С.ЛОЗЕН

УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" ; УЛ."ЛОЗЕН"    ЗАПЪЛВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ

С.ГЕРМАН

УЛ."ПАТРИАРХ ГЕРМАН"

   ЗАПЪЛВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2018

Дизайн и разработка Комтехсис