Новини

Поетичен конкурс “Свищовски лозници”

Община Свищов обяви, че крайният срок за получаване на творби за участие в традиционния национален поетичен конкурс “Свищовски лозници” е 11 септември 2020 г.

Конкурсът се провежда като част от празниците на гр. Свищов “Свищовски лозници”. В него могат да участват автори от цялата страна. Конкурсът е анонимен. Всеки автор може да участва с 1 непубликувано стихотворение, изпратено в 5 печатни екземпляра.

Ръкописи не се допускат и няма да бъдат разглеждани. 


Произведенията трябва да се изпращат по пощата. В плика освен петте екземпляра на творбата трябва да има малък запечатан плик, в който да са записани трите имена, адресът и телефонният номер на автора.
Темата на поетичните произведения е свободна.
Голямата награда за поезия “Николай Искъров” е в размер на 300 лв.
За първо място наградата е 200 лв., за второ - 150 лв., а за трета - 100 лв.
Ще бъдат връчени и 2 поощрителни награди - по 50 лв.
Произведенията трябва да се изпращат на следния адрес:
5250, гр. Свищов, област Великотърновска
ул. “Д. Г. Анев” 4 А
Община Свищов - отдел “Култура”
Таня Ликова, гл. експерт
Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината.

Писмото с детайлите за участие можете да видите ТУК.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys