НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 06.02.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

06.02.2018 г.

 

село

име на улицата

   вид строително монтажни работи

С.КОКАЛЯНЕ     УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН"    ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПЪТНА ОСНОВА, РЕДЕНЕ НА БОРДЮРИ И ВОДЕЩИ ИВИЦИ

 ПАНЧАРЕВО

М.ДЕТСКИ ГРАД, УЛ.ЗАБЕЛ СЛЕД МАУНТИН ПАРК- УЛ.СКАЛНИ МОСТОВЕ; ОП - РАЗКЛОНА ЗА С.ЛОЗЕН; УЛ.СИНЯ СВЕТЛИНА ПРИ УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ; ОП - УЛ.САМОКОВСКО ШОСЕ ПО ПОСОКА ПЛОВДИВ

   МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ,СТЪЛБОВЕ И БАЛИЗА

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

 

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис