Новини

Хора в нужда от район “Панчарево” ще получат хранителни продукти от БЧК

Българският Червен кръст получи средства за закупуване на храни за най-нуждаещите се във връзка с пандемията от COVID 19, отпуснати с ПМС 108 от 25 май 2020 г. По тази програма 893 души от София ще получат пакети с храни от първа необходимост.

В тази връзка секретариатът на БЧК поиска от кмета на район “Панчарево” Николай Гюров да предложи списък с хора в нужда от района. Те не трябва да са получавали помощи по ЗСП и по Европейската хранителна програма.

От своя страна районната администрация се обърна към кметовете на селата на територията на района с искане те да предложат лица и семейства в най-голяма нужда, за да получат хуманитарна помощ.

Срокът за подаване на предложенията е 2 септември.

Критерии за допустимост за получаване на пакети храна от БЧК:

1. Лицата, включени в списъците на Програмата "Топъл обяд", които не са получавали пакети с храна по Националната оперативна програма за храни (големите хранителни пакети от БЧК).

 2. Многодетни семейства, които не са получавали пакети с храна по Националната оперативна програма за храни (големите хранителни пакети от БЧК).

3. Семейства, с деца сираци, които не са получавали изброените по-горе помощи.

4. Лица, останали без работа, засегнати от епидемичната обстановка.

5. Лицата, които ще бъдат подкрепени, не трябва да са получавали помощи по Закона за социално подпомагане (еднократно финансово подпомагане).

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys