Новини

Пътеводител за обществени консултации в читалище “Виделина”

„Форум Гражданско Участие“ и СО - район “Панчарево” организираха обучение за представители на администрациите и активни граждани в селата на територията на район Панчарево. Темата на обучението беше „Възможности и инструменти за гражданско участие на жителите на малки населени места в община София”. То е част от проекта „Пътеводител за обществени консултации“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община и Програма „Европа 2020”.
В читалище “Виделина” в с. Панчарево се събраха кметовете на с. Лозен, с. Герман, с. Казичене, с. Бистрица, с. Плана и с. Панчарево, представители на читалищата, активни граждани от селата в района и представители на районната администрация.
Участниците получиха практически насоки за:
- организацията и участието в традиционни и онлайн обществени обсъждания по съществени за жителите на населените места теми;
- механизмите за гражданско участие, създаване и работа на обществени/ граждански съвети;
- как читалищата и читалищни настоятелства да работят в полза на общността.

Целта на инициативата е засилване на партньорството между местните власти и гражданите, както да се насърчи гражданското участие в процеса на вземане на решения. Проектът дава възможност и на администрациите и на гражданите, отдалечени от общинския център, да използват нови и работещи механизми и модели за участие.

По време на обучението бяха набелязани и общозначими теми, които ще бъдат поставени на обществени обсъждания, планирани за периода до 10.10.2020 год. в  с. Панчарево и с. Кокаляне, с. Бистрица, с. Казичене,
 с. Лозен и с. Герман.
Жителите на района ще бъдат своевременно информирани за предстоящите обществени обсъждания, в които се очаква активното им участие за решаване на жизненоважните проблеми по места.

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys