Новини

Набират преброители на населението и жилищния фонд

От днес, 15 септември, започна набиране на преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд, което ще се извърши през януари и февруари 2021 г.

До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в администрацията на СО-район “Панчарево”. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и под тази статия.

В преброяването ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна.

Кандидатите трябва да имат поне средно образование, да работят в икономическата и финансовата сфера, да имат технически познания. Подходящи са също и хора, практикуващи социални дейности или работещи в администрацията, както и студенти. Те трябва да имат отлични комуникативни способности. Преброителите ще работят от 8.00 до 20.00 ч, включително събота и неделя. В това време те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък като ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. 

ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ:

CV

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

ЗАПОВЕД (ЗАПЛАЩАНЕ)

 

 

© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys