Новини

Вижте проекта за ПУП на с. Кокаляне тук и в кметството

Във връзка с наложените противоепидемични мерки се налага отлагане на представянето на проекта за подробен устройствен план и план-схеми: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“. 

Кметът на СО - район “Панчарево” Николай Гюров измени със Заповед № РПН20-РД09-123/02.12.2020 г. своята предходна Заповед № РПН20-РД09-120/27.11.2020 г. за насрочване представянето на проекта. То ще се състои на  11.02.2021 г. от 18.00 ч. в кметството на с. Кокаляне, на ул. “Кръстан Младенов” №1. 

Дотогава желаещите могат да се запознаят с проекта в кметството или тук.

Проектът за подробен устройствен план и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: Изменение на план за регулация и застрояване (графично оформени като ПРЗ) на м. „с. Кокаляне“, м. „в. з. Кокалянски ханчета“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-разширение“, м. „в.з. Кокалянски ханчета-II разширение“ и м. „в.з. Михово блато“ беше обнародван в бр. 99 на ДВ от 20.11.2020 г.

Заинтересованиге  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез СО - Район Панчарево в едномесечен срок от тази дата. 

След представянето на проекта на 11 февруари 2021 г. граждани и организации отново могат да подават писмени становища, мнения и предложения по същия до 19.02.2021 г. в администрацията на СО - район “Панчарево”.

Заключителната дискусия ще се проведе на 25.02.2021 г. от 18:00ч. в кметството на с. Кокаляне.

С проекта можете да се запознаете тук

PUP 1

PUP 2

PUP 3

PUP 4

Съобщение

© 2021 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys