НОВИНИ

Информация за извършване на Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Район "Панчарево" за 09.03.2018 г.

От ГБС – Инфраструктурно строителство – АД

съгласно Договор със Столична община Изх. № РД-55-272/04.05.2015 г.

 

09.03.2018 г.

 

село

име на улицата

   вид строително монтажни работи

     

С.ПАНЧАРЕВО

    УЛ."ВУКОВА КОРИЯ"    ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА   ПЪТНА ОСНОВА 
С.ЛОЗЕН

    УЛ."ЛЕВСКИ"; КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" И УЛ. "КАЙГАНА";    УЛ."РИДО" №16;    КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ."СЪЕДИНЕНИЕ" И УЛ."ГЕОРГИ    БЕНКОВСКИ"; УЛ."САМОКОВСКИ ПЪТ" ;

   УЛ. "ЯНКО ПАНАЙОТОВ"

  ПОДГОТОВКА И АСФАЛТ

 

Забележка: Възможни са промени в зависимост от метеорологичните условия и УКАЗАНИЯ НА СО

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис