ОБЯВИ

ДО

Румяна Любенова Конова

 

Собственик на ПИ с идентификатор 04234.6981.120

 

 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-3230 ЗА АВТОСЕРВИЗ в УПИ II-3230 ЗА ОБЩ.ОБСЛУЖВАНЕ”, кв.90А, м.с.Бистрица”, Район Панчарево.

Проекта е изложен в отдел “УТК“-Район Панчарево-ул.”Самоковско шосе”№230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

Възражения могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”.

Дата: 18.10.2017 г.

 

ПОКАНА

 

ДА ОТДАДЕМ ПОЧИТ КЪМ НАШИТЕ БЛИЗКИ И ДА ПОЧИСТИМ ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ!

Отправяме покана към гражданите на гр. София, да се присъединят към доброволческата инициатива на Столична община и ОП „Гробищни паркове" за почистване на всички гробищни паркове на територията на столицата на

28.10.2017г. от 10 ч.

Инициативата се организира и провежда със съдействието на Столичния инспекторат и Районните кметове.

Нека да отдадем почит към починалите близки и приятели и да се погрижим за чистотата на гробищните паркове.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Сборен пункт за Централни софийски гробища- пред Ритуална зала. Сборен пункт за останалите гробищни паркове- на входовете.

За повече информация:

  1. ОП „Гробищни паркове",     тел.0887 57 72 74- Александър Божилов
  2. Районни администрации, към които има гробищни паркове: район Сердика, Искър,
    Витоша, Овча купел, Връбница, Нови Искър, Кремиковци, Панчарево, Банкя, Младост,
    Надежда, Люлин

Изложбата е  организирана от НЧ "Пробуда - 1926" - с.Железница в периода 16 - 20.10.2017 г. в салона на читалището.

Тази изложба на автентични предмети и носии, е с цел децата да се докоснат до бита и поминъка на селото. 

Вратите са отворени за посещение в рамките на работния  ден на читалището.

Заповядайте при нас,за да усетите духа на нашите предци!

20171016 113159.1

20171016 113725.1

20171016 114030.1

20171016 113927.1

20171016 114139.1

Скъпи приятели на природата,

топлото лято отминава и времето прекарано в нашите домове ще става все повече. Нека си припомним как нашият дом може да бъде по-близо до природата, по-добър и полезен и за нас, и за нея.
Заповядайте в читалище “Просвета – 1929” в с. Долни Пасарел ( ул. Кап. Димитър Списаревски №10,), за да си припомните или да видите отново и да се насладите на красивите рисунки на деца от цялата страна участвали в конкурса “Моят дом в хармония с природата”. Конкурсът бе организиран през 2012 година от мрежата на българските алумни стипендианти на немската федерална фондация за околна среда – DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt, а читалището е домакин на изложбата от 1 август до 5 ноември 2017г.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

1

 

 2n

ОБЯВА

НОРМАТИВ

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници в 101-ви алпийски полк – Смолян

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници от военни формирования 54060 – Благоевград и 54990 – Враца

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк - Асеновград

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 54100 – Ямбол

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София

 

ДО

Румяна Любенова Конова

Собственик на ПИ с идентификатор 04234.6981.120 по КККР на с.Бистрица

 

                               ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ИПРЗ за УПИ II-3230 ЗА АВТОСЕРВИЗв УПИ II-3230 ЗА ОБЩ.ОБСЛУЖВАНЕ И ЖС кв.90А, м.с.Бистрица, Район Панчарево

 

                  Проекта е изложен в отдел “УТК“-Район Панчарево-ул.”Самоковско шосе”№230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

                  Възражения могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”

 

ДО

Петър Йорданов Геков

                                   ОБЯВЛЕНИЕ

 

                 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изготвен проект за ПУП-ИПУР и ПРЗ за ПИ с идентификатор 29150.7106.465 по КК и КР на с.Железница, Район Панчарево и образуването на два нови УПИ V-465 и VI-465, кв.53В, с.Железница

 

                  Проекта е изложен в отдел “УТК“-Район Панчарево-ул.”Самоковско шосе”№230, всеки работен ден /без четвъртък/ от 8.30ч. до 12.00ч.

                  Възражения могат да бъдат подавани в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението чрез Район”Панчарево”

Столична община - Заповед
На основание чл.47, ал. 2 във връзка с чл.47, ал.1,б."а" от ЗАНН, чл.22, ал.5 и ал. 6 от ЗМСМА, чл. 54, ал.2 от Наредбата на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, приета с решение № 437 по протокол № 37 от 20.07.2017 г. и чл.44, ал.2 от ЗМСМА...

 

ОЩЕ...

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН17-РА50-81/21.09.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПР в следния териториален обхват: УПИ ХХІІ-122 и УПИ І-506 кв.14, м-т Врана – Лозен – Триъгълника.

-Столична Община Район Панчарево на осн. чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №РПН17-РА50-82/21.09.2017г. на Главния архитект на Район Панчарево е допуснато да се изработи подробен устройствен план – ИПРЗ в следния териториален обхват: с.Лозен, кв.59 за УПИ ІІІ-29,30,31,32,33,34,37,39,42,45,46,47,48,58,97,99,100,101,102 „За жс, оо и тп” и УПИ ІV-20,22,23,24,25,26,27,29 „За жс, оо и тп”.

Столична община - Район Панчарево ©2017

Дизайн и разработка Комтехсис