Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pancj5hm/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) за нова пътна връзка от кръстовището на бул. Брюксел с ул. Продан Таракчиев до Софийски околовръстен път с план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: изменение на плана за улична регулац...
Прочети повече...

ДО СОБСТВЕНИЦИ и носители на ОВП в ПИ с идентификатор 04234.6915.210 по КККР на с.Бистрица, СО-Район Панчарево   У В Е Д О М Л Е Н И Е по преписка вх.рег.№ РПН24-ТД26-27(1)/ 2024 г.  На основание чл.129 ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че със  заповед № РПН24-РА50-39/ 10.04.2024г на...
Прочети повече...

ДО СОБСТВЕНИЦИ на ПИ с идентификатори 04234.6940.12, 04234.6940.11, 04234.6940.19, 04234.6940.36, 04234.6940.24 и 04234.6940.14 по КККР на с.Бистрица, СО-Район Панчарево   У В Е Д О М Л Е Н И Е по преписка вх.рег.№ РПН24-ДИ05-37/ 2024 г На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че ...
Прочети повече...

ДО СОБСТВЕНИЦИ на ПИ с идентификатори 04234.6957.1, 04234.6957.32, 04234.6960.104, 04234.6960.98, 04234.6957.81, 04234.6957.9, 04234.6960.799, 04234.6960.800, 04234.6960.392 и 04234.6960.105 по КККР на с.Бистрица, СО-Район Панчарево   У В Е Д О М Л Е Н И Е по преписка вх.рег.№ РПН23-ДИ05-1...
Прочети повече...
© 2024 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys