ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ  До съсобствениците на имоти с идентификатор – 29150.7110.193 по КККР на с. Железница. На основание чл.128 ал.3 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е изработен проект ПУП-План за застрояване за ПИ с идентификатор29150.7110.194 по КККР на с. Железница, Район Панчарево. С проекта можете да се з...
Прочети повече...

ОБЯВЛЕНИЕ  До съсобствениците на имоти с идентификатор – 29150.7107.533 , 29150.7107.535 по КККР на с. Железница. На основание чл.131 от ЗУТ  Ви уведомяваме, че със Заповед  № РПН19-РА50-114/23.07.2019г. на главния архитект на СО Район Панчарево е одобрен проект за ПУП – изменение н...
Прочети повече...

Със Заповед №РПН19-РА50-147/07.10.2019г. на Главния архитект на Район Панчарево е издаден отказ за изработване на проект за изменение на ПУП – ИПР за УПИ V- 48 и УПИ VІ-49 кв.49 в.з.Косанин дол, Район Панчарево. Със Заповед №РПН19-РА50-148/07.10.2019г. на Главния архитект на Район Панчарево е допус...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys