ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

В Държавен вестник, бр. 28 (извънреден) от 24 март 2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.На основание чл. 3, т. 2 от Закона, предвидените в нормативен акт срокове за подаване на жалби срещу адм...
Прочети повече...

В сила от 13.03.2020г. до отмяна на извънредното положение, обнародвано в Държавен вестник, бр. 28 (извънреден) от 24 март 2020г.ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020г....
Прочети повече...

   На основание На основание чл.128 от ЗУТ  Ви уведомяваме,  че е изготвен проект ПУП – ИПУР между о.т.642 и о.т. 645 и между о.т. 642д и о.т.642г и ПРЗ за нови УПИ I-1084 и УПИ II- 1064, кв.53г по регулационния план на с. Железница, р-н. Панчарево.    С проекта можете...
Прочети повече...
© 2020 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys