ОБЯВИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е До  собствениците на  ПИ  с  идентификатор   55419.6706.2097 по  КККР на с. Панчарево, одобрени със Заповед № РД 18-24/02.03.2012г. на ИД на АГКК. На основание  чл.128, ал. 3  от ЗУТ, Ви уведомяваме за проект: ПУП – Изменение план за р...
Прочети повече...

  О Б Я В Л Е Н И Е До  собствениците на  ПИ  с  идентификатор   55419.6706.3135 по  КККР на с. Панчарево, одобрени със Заповед № РД 18-24/02.03.2012г. на ИД на АГКК.   На основание  чл.128, ал. 3  от ЗУТ, Ви уведомяваме за проект: ПУП – Изм...
Прочети повече...

О Б Я В Л Е Н И Е До  собствениците на     ПИ  с  идентификатор   37914.6843.508  по  КККР на с. Кокаляне, одобрени със Заповед № РД 18-76/2010г. на ИД на АГКК.   На основание  чл.128, ал. 3  от ЗУТ, Ви уведомяваме за проект: П...
Прочети повече...

Инвестиционно предложение за "Поставяне на екструдер към същедтвуваща площадка за съхранение на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, найлон, дърво и стъкло и за третиране на отпадъци и пластмаса", район Панчарево...
Прочети повече...
© 2019 Столична община р-н ПАНЧАРЕВО.Всички права запазени. Дизайн и разработка: Comtechsys