ОБЯВИ

Район „Панчарево” обявява вакантни работни места

   ОБЯВА

 

Район „Панчарево” обявява следните вакантни работни места:

 1. Старши експерт към Отдел „Устройство на територията и кадастър“

 Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование – висше магистър;
 • сфера на образование – строителство или архитектура, ПГС, земеустройство, ГФК
 1. Главен специалист в Отдел „Устройство на територията и кадастър”

Изисквания за заемане на длъжността:

 • образование средно техническо;
 • сфера на образование – строителство и архитектура;
 • опит в областта на строителството – 2 години
 1. Старши експерт в Отдел „Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология“
 • образованиевисше – магистър;
 • сфера на образование – ПГС, пътно строителство
 • опит в областта на строителството – 2 години
 1. Необходими документи:
 • заявление до кмета на Района;
 • Копие от документ за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи за придобит професионален опит;
 • Автобиография /CV/.

Кандидатите могат да подадат посочените документи  в деловодството на Район „Панчарево“, ул.“Самоковско шосе“ 230 от 11.05.2018г. до 30.06.2018г.

За справки тел: 97-60-521, 0884-747-202.

 

                        КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО”:

                                                                                       /Димитър Сичанов/                         

                

Столична община - Район Панчарево ©2019

Дизайн и разработка Комтехсис